Referat fra et annerledes besøk i Burkina Faso

Per Tore reiste til Burkina Faso i midten av november for sin årlige tur hvor han inspiserer og evaluerer arbeidet med Teksum-skolene i landet. Det er 2 år siden forrige besøk, da det i fjor ble utsatt grunnet terrorisme nord i landet og naboland. Det var også med stor risiko Per Tore besluttet å reise 5 dager til det afrikanske landet også denne gangen.

Hensikten med besøket var bl.a. å forankre det nye arbeidet sikkert hos lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Det nye arbeidet gjennomføres av Alexandre Tapsoba i A Better Life Foundation som styres av Høegh-familien i Oslo, og Adama Sawadogo, reelt sett ansatt i Skarpsno AS.

“Det nye arbeidet”

På bakgrunn av at Plan Norge ikke lenger ønsker å samarbeide med Skarpsno AS om bygging av skoler i Burkina Faso, har Per Tore iverksatt nye og kanskje alternative måter å løse situasjonen på. Han har ansatt Adama i Skarpsno, med ansvar for å følge opp Teksum-skolene i landet, herunder menes også oppfølging av “soft components” som avtalene mellom Teksum-skolene og lokale myndigheter, oppfølging av barn som er skolepliktige, de forskjellige aspektene ved vedlikehold og drift av skolene og lærerne, aktiviteter for å gi like rettigheter til gutter og jenter, og oppfølging av samarbeidet mellom landsbyen, regionen og det nasjonale utdanningsdepartementet.

Et sammendrag fra 5 dager i Burkina Faso

Her er et kort sammendrag av Per Tore sine tanker fra besøket i Burkina Faso:

Det ble først avholdt møter med Plan Burkina Faso på bakgrunn av at Plan Norge ikke lenger ønsker å samarbeide med Skarpsno AS om bygging av skoler i Burkina Faso. Det planlagte prosjektet i Timsenga vil derfor ikke bli gjennomført av Skarpsno AS, fordi systemet i Plan er slik at det er donors hjemlands Plan-kontor som bestemmer om og hvordan penger fra donor skal benyttes.  Timsenga har bare en midlertidig skole som bare har stråtak – ikke midlertidige vegger en gang.  Barna har heller ikke tilgang til rent vann – likevel sier Plan Norge nei til Skarpsno AS’ planer om nytt skolekompleks her.

Deretter ble det gjennomført møter med regionale myndigheter i Bam / Kongouissi.  Fylkesmannen aksepterer at vi kjører vårt prosjekt.  Skoledirektøren applauderer våre planer og var med oss i møter i landsbyer over to dager, hvor vi startet arbeidet med å presenterer prosjektet for 3 av de 12 landsbyene.

Skoledirektøren understreket at Teksum-skolenes navn skulle formaliseres ved at det ble satt opp skilt på hver skole, hvor teksten er at dette er « Ecole Teksum de + landsbyens navn « fordi en Teksum-skole er regnet som en bedre skole enn alle andre skoler, og da må det synliggjøres hvilke skoler som er en Teksum-skole.  Alle 12 skolene blir derfor nå uniformert.

Det nye arbeidet består i å følge opp alle elementer i kontrakter som tidligere er inngått med hver enkelt landsby og Plan / Skarpsno AS slik at intensjonene med byggingen av skolekompleksene blir overholdt.  Ett skolekompleks består av tre klasserom med plass til 100 elever i hver ( I Dougre var det 102 elever i ei klasse ); 3 lærerboliger med tre hus til hver lærer; ett borehull med pumpe, to latriner – en for hvert kjønn med vaskestasjon utenfor og skolekjøkken i tillegg til uteanlegg med beplantning, flaggstang og oppmerkede plasser for alle formål.

Alexandre er også en øvrighetsperson i og med at han er medlem av Parlamentet og har dermed direkte tilgang til presidenten og regjeringsmedlemmene og han skulle sørge for at prosjektet ble behørlig presentert for dem.

Alaxandre og Adama starter sitt arbeid ute i felten den 26. november og det vil fortsette i ukene og månedene som kommer.

Sikkerhetssituasjonen i landet er slik at tre av skolene ( Malewale, Ouittenga og Kourao ) ikke kan besøkes, men de innkalles til møter i Kongouissi.

Uka ble, kort oppsummert, særdeles vellykket.

Historien om Fåvang og to gamle gubber

Det har vært mye skriving i lokaleavisene om opprustning av Fåvang, konkurs og opphørssalg, bedrifter som forsvinner, og sist men ikke minst, to gamle gubber som ønsker å få det til.

Vi skal bevise at to gamle gubber kan få til en positiv utvikling på Fåvang, gliser investorene Per Tore Teksum og Åge Stenumgård.

Per Tore og Åge fokus med høye ambisjoner om å løfte Fåvang med nye bygg og statsninger. Fra før har de etablert Kiwi på Fåvang, samt rustet opp det gamle Ysteriet, flere leilighetsbygg og forskjønnelse av uteområdene. Her er et oversiktskart over Fåvang Sentrum og hvilke områder som har blitt utviklet fra 2016 til i dag.

 De røde, gule og blå boksene er områder hvor Åge og Per Tore har vært involverte. De svarte er kommunale områder.

De røde, gule og blå boksene er områder hvor Åge og Per Tore har vært involverte. De svarte er kommunale områder.

Forholdet mellom bygda Fåvang og det som skjer i fjellet er uutnyttet. I Kvitfjell satses det som aldri før. Vi mener klart det er et marked for satsing i dette området. Fåvang er også ett av få sentrum som ligger så tett inntil E6

Sitatene er hentet fra dagens GD-artikkel, trykk her for å lese hele artikkelen. (Kun for abonnenter).

Nytt samarbeid i Burkina Faso

 Besøk hos Sigbjørn Johnsen. F.v. Per Tore, Sigbjørn, Narcisse, Adama og Fatim.

Besøk hos Sigbjørn Johnsen. F.v. Per Tore, Sigbjørn, Narcisse, Adama og Fatim.

Det hele startet under 20års jubileet til Skarpsno i mars 2017. Per Tore hadde invitert PLAN Burkina Faso ved Narcisse og Fatim. I tillegg til Adama Sawadogo, en tidligere lærer ved en av Teksum-skolene. Alle tre kom og tilbrakte flere dager i Norge, både for å feire 20års jubileum og 10 års samarbeid i Burkina Faso. I tillegg gjennomførte vi flere viktige møter med blant annet PLAN Norge, UDI og Fylkesmannen i Oppland.

Mot slutten av oppholdet ble også mulighetene for videre samarbeid med PLAN Burkina Faso og PLAN Norge drøftet. Per Tore hadde lenge sett behovet for tettere oppfølging av skolene, og spørsmålet om å ansette Adama ble brakt opp.

I etterkant av besøket ble Per Tore kontaktet av stiftelsen A Better Life Foundation (ABLF). ABLF har som formål å «yte humanitær og økonomisk bistand til funksjonshemmete barn, barn av funksjonshemmete og andre trengende i Burkina Faso».

ABLF ville gjerne være med på et samarbeid, som inkluderte Adama som en ressurs for begge parter. Nå, 6 måneder senere, er endelig avtalen på plass og Adama har fått en helt annen hverdag. Adama skal jobbe 50% for ABLF og 50% med oppfølging av Teksum-skolene.

Adamas hovedfokus for Teksum-skolene er å følge opp “soft components” mellom skolene og den offentlige fylkesadministrasjonen. Dette innebærer å følge opp inngåtte avtaler mellom landsbyen hvor skolen ligger, kommunen (på vegne av myndighetene) og PLAN Burkina Faso (på vegne av Per Tore). Følge opp lærernes undervisning og samarbeid med landsbyens eldste, følge opp at alle barn i skolepliktig alder faktisk går på skole, og ta tiltak hvis de ikke gjør det, jenters rettigheter, samarbeidet mellom kommunen og regionale myndigheter og landsbyen, drift og vedlikehold av skolene, etc.

Vi ser frem til et bra samarbeid med ABLF og Adama, og er glade for muligheten dette gir Teksum-skolene.


ABLF.jpeg

ABLF finansierer skolegang for funksjonshemmete barn og barn av funksjonshemmete foreldre i Burkina Faso i Afrika. I skoleåret 2017/18 finansierte ABLF skolegang for 528 barn.

Skoleprosjektet til A Better Life Foundation i Burkina Faso ble startet i 2005 av Hans Høegh, tidligere generalsekretær i det Internasjonale Røde Kors. Hans var hele sitt liv brennende opptatt av å hjelpe de svake i samfunnet, og det var spesielt de funksjonshemmedes forhold, livskvalitet og rettigheter i fattige land som opptok ham sterkt. Barn med funksjonshemminger i utviklingsland blir ofte utstøtt og diskriminert, noe som gjør disse barna ekstra sårbare. Hovedmålsettingen med prosjektet er derfor å integrere og inkludere barna på skoler sammen med funksjonsfriske barn i sine respektive lokalsamfunn og å bidra til at de kan utvikle sine evner og etter hvert kunne få seg inntektsgivende arbeid og leve uavhengige liv.


Største boligprosjektet i Skarpsno-regi!

Skarpsno Virvelvind har gleden av å presentere prosjektet Hjeratunet på Dal. Der kommer nå 87 selveierleiligheter med særpreg og gode kvaliteter endelig for salg.

Alle leilighetene omkranser hyggelige tun og har sin egen uteplass, enten balkong eller markterrasse. Egen parkering i parkeringskjeller. 2-, 3- og 4-roms leiligheter fra 48 – 85 kvm.

Sjekk ut leilighetene her, og merk deg at de kommer for salg i kveld kl. 18:00. 

Riktig satsning på næringsbygg gir økt varehandel

Det har den siste tiden vært flere hyggelige omtaler av næringsbygg som har vært bygd og eller er eid av Skarpsno AS. Vi kan nevne følgende (trykk på bildene for å få opp artikkelen i helhet, noen krever + abonnement) : 

Lillehammer Byavis omtalte næringsbygget i Øyer sentrum i uke 19 (klikk på bildet for å få opp avisa, side 17). 

Byavisa skriver innledningsvis at

De siste fire årene har omsetningen i varehandelen per innbygger i Øyer økte med 30%. Det skyldes i stor grad etableringen av nye næringer og den formidable hytteutbyggingen. 

 


 

GD skrev 6. mai 2018 om den økte handelen per innbygger i Nord-Fron. De viste til en økning på hele 13,4%. 

Forklaringen er kanskje åpenbar; omlegging av E6 og påfølgende storsatsing i Lomoen med flere nye butikker. Det er en helt annen stolthet på Vinstra nå.

 

Østlendingen skrev 24. mai om den nye handelsparken på Elverum. 

– Elverum er et så attraktivt handelsområde at vi kan ha en butikk som er litt større enn gjennomsnittet vårt på 1400–1500 kvadratmeter, sier Gunnar Børresen i Europris AS.

 

For lite å gjøre, men likevel...

Det er 1.mai - arbeidernes dag. Spør man arbeidsmauren og eieren av Skarpsno AS hva som skjer om dagen er ofte svaret "alt for lite". Per Tore er en mann som liker at det skjer mye med stor fremdrift. Likevel, når jeg spør om en oppdatering av prosjektene per april/mai, er det tross alt et par prosjekter å henge fingrene i:

 • Bjørkelangen ferdigstilt og overlevert.
 • Vangli og Kongsveien ferdigstilt, men ikke solgt.
 • 2 første hytter i Vrådal overlevert før påske - neste overleveres neste uke.  Nye hytter startes opp mai og juni ( ca 10 stk ).
 • Klæbu Panorama er vi i gang med betongarbeider - ferdigstilles desember 2018.
 • Flisa halvveis - ferdigstilles ultimo september.
 • Eventyrstien tilsvarende - ferdigstilles ultimo 2018.
 • Garasjeanlegg i Fåberggt 155 er ferdigstilt - kommunen besluttet ikke å flytte inn, men nye løsninger er på gang.
 • Sport1 Lillehammer åpner ny forretning torsdag 26. april kl. 07.00.
 • Elverum Handelspark har byggestart 14. mai. 100 % - 11.200 m2 er utleid.
 • Boligprosjekt Dal er ferdig regulert og får salgsstart juni 2018.
 • Regulering pågår på Harestua, Kopperud, Fåvang ( 2 stk ), Tynset, Elverum og Askim.
 • Neste 8-mannsbolig under bygging på Travbana.
 • Ny Spar-forretning skal bygges for NG på Søbakken, Elverum i 2018.

Og ser man på hvilke eiendommer og prosjekter Skarpsno er involvert i, skulle man tro det var litt arbeid med å ivareta og opprettholde alle eiendommene.

Likevel synes jeg vi kan ta 1. mai og arbeidernes dag fri, enten man vil gå i tog eller skue over organisasjonskartet sitt, så kommer arbeidsoppgavene trengende på. 

- Karen

20 års jubileum

 F.v: Per Tore, Sigbjørn Johnsen, Fatim, Adama og Narcisse.

F.v: Per Tore, Sigbjørn Johnsen, Fatim, Adama og Narcisse.

Den 15. mars markerte Skarpsno AS sitt 20års jubileum på Høsbjør Hotell. Per Tore hadde invitert tidligere og nåværende samarbeids-partnere, venner og bekjente til en festaften. Til og med sine partnere i Burkina Faso var invitert og kom ens ærend. 

Da vi fikk bekreftet at Fatim (regional direktør for PLAN Burkina Faso, Mali, Niger, Senegal og Tsjad), Narcisse (Business Development Manager PLAN Burkina Faso) og Adama (tidligere lærer på en av skolene til Per Tore), skulle komme for flere dager satte vi i gang arbeidet med å få til et lærerikt og engasjerende program. I løpet av de 6 dagene de var i Norge hadde vi møte med PLAN Norge, Sigbjørn Johnsen, Moelven barneskole, utenriksdepartementet og Norad. 

Verken Fatim eller Narcisse hadde besøkt Norge tidligere, og det var første tur utenfor Burkina Faso for Adama. Vi ønsket derfor å besøke forskjellige aktiviteter og spisesteder slik at våre afrikanske venner skulle bli litt kjent med norsk kultur. Bilder forklarer mer enn tusen ord, så ta gjerne en titt på bildekarusellen som oppsummerer opplevelser og inntrykk.

Selve markeringen var torsdag 15. mars på Høsbjør Hotell. Med over 50 partnere og venner samlet, lå alt til rette for en vellykket feiring. Kvelden startet med en kort introduksjon av alle fremmøtte, deretter en introduksjon til PLAN Burkina Faso ved Fatim som holdt en fin tale om arbeidet Per Tore gjør og hva PLAN Burkina Faso gjør. Kvelden ble avsluttet med 3-retters middag og god stemning til de sene nattetimer. 

På vegne av Skarpsno og Per Tore takker vi for alle som bidro til å gjøre denne markeringen så bra.


Oppdatering fra ny skole i Dougre

Vi mottok nettopp noen bilder fra den nye skolen i Dougre fra vår samarbeidspartner i PLAN Burkina Faso. Vi håper at situasjonen rundt terroren i landet roer seg slik at vi kan få til en tur og offisielt åpne skolen. 

Byggjer 400-500 nye hytter

Eigedomsselskapet Solrikt har inngått avtale med Vrådal Panorama, og overtar utbygginga av hytter ved skianlegget. I fyrste omgang skal dei setje opp 400 - 500 hytter i området rundt anlegget.

 Inngår samarbeidsavtale: Vrådalsfjellet AS overtar utbygginga av hytter ved Vrådal Panorama. Frå venstre: Frode Flåm, Per Tore Teksum, Andreas Wiik, Mads Nordnes frå Vrådalsfjellet AS, ordførar Tarjei Gjelstad og Petter Johnsen frå Vrådal Panorama.

Inngår samarbeidsavtale: Vrådalsfjellet AS overtar utbygginga av hytter ved Vrådal Panorama. Frå venstre: Frode Flåm, Per Tore Teksum, Andreas Wiik, Mads Nordnes frå Vrådalsfjellet AS, ordførar Tarjei Gjelstad og Petter Johnsen frå Vrådal Panorama.

– Me har leita etter ein samarbeidspartnar innanfor eigedomsutvikling ei stund, og er veldig fornøgde med denne avtala, seier leiar av Vrådal Panorama, Petter Johnsen.

Mellom 400 og 500 tomter er alt godkjente for utbygging, og Johnsen fortel at det blir godt med nye, friske krefter for å halde fram utviklinga.

Såg på tomt

Det er eigedomsselskapet Solrikt som har inngått avtala, og namnet på utbyggaren er Vrådalsfjellet AS. Selskapet driv med eigedomsutvikling og har bustadprosjekt rundt om i landet, men dette er det fyrste prosjektet der dei sett opp fritidsbustadar.

– Det blir både krevjande og spennande. Nå vil me lære denne marknaden å kjenne, og me ønskjer å vende oss mot marknaden både i Noreg og Nord-Europa. Dei fyrste kundane frå Tyskland er alt på plass, seier Per Tore Teksum, styremedlem i Vrådalsfjellet AS.

 Dagleg leiar, Frode Flåm, har familie i Vrådal, og besøkte bygda då han var liten, men det var mange år sidan førre besøk, før han tok ein tur i august. Då reiste han til Vrådal for å sjå på ei tomt ein venn av han skulle selje på toppen av Vrådal Panorama. Flåm kom i prat med Johnsen, og snøballen byrja å rulle. Partane har hatt møte gjennom hausten, og på nyåret signerte dei avtala.

– Du skal ha takk, Petter. Eg har aldri vore borti ein slik tillit som den me har fått av Petter, og eg har trass alt vore i bransjen nokre år, seier Teksum.

– Det står stor respekt av det de har gjort før, seier Johnsen.

Stor dag

Drifta av skianlegget blir som før, men dei to aktørane er i stor grad avhengig av kvarandre for å lykkast. Alt i november byrja bygginga, og nå håpar dei på godt samarbeid med lokale aktørar.

– Me har alt hatt eit veldig positivt og hyggeleg møte med kommunen. Me ønskjer å bruke lokale aktørar, og håpar dei vil vise seg fram. Det er også god økonomi i å nytte lokale krefter, seier Flåm, som kjem til å bruke mykje tid i Vrådal framover.

– Det var ein stor dag då avtala blei signert. Det er veldig bra at de valde Vrådal når de nå vil satse på fritidsmarknaden, og at de ser at det er moglegheiter her, seier ordførar i Kviteseid, Tarjei Gjelstad.
— Teksten er hentet fra Vest-Telemark blad, 26.01.18, av Kari Smeland.

En ærlig epost fra Burkina Faso

Good evening dear Teksum, 

I come by this mail with news. Here ,in Burkina Faso it goes smoothly. The education system of Burkina Faso is in crisis since October. 

 Adama Sawadogo er en lærer Per Tore fikk kontakt med under ett av besøkene i Burkina Faso. Vi kommuniserer jevnlig med Adama om hvordan livet er. 

Adama Sawadogo er en lærer Per Tore fikk kontakt med under ett av besøkene i Burkina Faso. Vi kommuniserer jevnlig med Adama om hvordan livet er. 

Teachers went on strike more than 3 times to ask for an improvement of conditions of life and since today government doesn't listen us.

In Burkina Faso it's teachers who are hill threat with little salary by month. Teacher here get one hundred thousand francs cfa (100.000f cfa). It's is very pitiful for us.

Sometime it's difficult for certain teachers to get eating in family, difficult to send our children in good schools in order to take care of their health.

We aren't considerations in the society, everybody look at us as miserable. In BF it's children of poor persons who become teachers, it is sad but it's this.

For a long I decided to speak with you about this situation but with the despondent, I couldn't make it.

Best regards,
Adama

God jul og godt nytt år !

Skarpsno AS har hatt ett godt år i 2017 med bra aktivitet. Resultatmessig ble året ett av de bedre.

Vi har vært med på å etablere tre nye selskaper på Fåvang sammen med familien Stenumgård, og vi har etablert selskaper i Elverum, på Tynset samt boligutviklingsselskaper sammen med Andreas Wiik.

Vi har hatt i alt 15 utbyggingsprosjekter i året, når vi inkluderer alle boligprosjektene som er
gjennomført / igangsatt samt handelseiendommene i Hafjell, på Fåvang, Koppang og Reinsvoll – alle i samarbeid med Norgesgruppen Innland AS.

Vi har fått nye partnere i TOBB i Trondheim når det gjelder det store boligprosjektet på i alt 60 leiligheter i Klæbu sør for Trondheim, som gjennomføres i Stjernehimmel AS. Videre har vi fått nye partnere i Mads Nordnes og Frode Flåm hvor de og Andreas Wiik og Skarpsno AS har gått sammen om prosjekter på Flisa, i Kongsvinger og på Harestua bl.a., hvorav ei blokk på 16 leiligheter på Flisa er igangsatt, gjennom selskapet Solrikt AS.

Samarbeidet med Norgesgruppen har resultert i 3 nye Kiwi-forretninger samt en Spar-forretning ila året. Det ble nyetableringer på Fåvang og i Øyer, samt flyttinger på Koppang og Reinsvoll.

Vi har solgt eiendommene våre på Vinstra, i Hafjell og på Koppang, med varierende resultater, men heldigvis med gode kjøpere som vil forvalte eiendommene godt fremover. Salgene har styrket vår likviditetsmessige evne til å gjennomføre nye prosjekter.

Vi har under regulering eiendommer for handel på Tynset, i Elverum, på Gjøvik og Fåvang samt i Askim, mens vi har tilsvarende prosjekter for bolig på Dal, Harestua og i Nannestad.
Vi har i tillegg til det som er nevnt ervervet eiendommer for boligutvikling i Hamar og Stange.

Eksisterende næringseiendommer i Lillehammer gjennomgår forandringer ved at vi bygger nytt parkeringshus i Fåberggt. 155 for Lillehammer kommunes hjemmetjeneste, nybygg for Sport & Fritid AS i bakgården i Kirkegt. 55 samt at vi har leid ut resterende ledige lokaler i Nordea-bygget.

Vi har bygget nytt skolekompleks i Dougre, Bam, Burkina Faso. Hvert kompleks består av borehull, 3 store klasserom, tre lærerboliger, to latriner samt skolekjøkken og idrettsplass. Dessverre ble det ingen tur til landet i høst pga terrorfare i området.

Asylmottaket i Brumund er avviklet og både eiendommen i Brumund og på Hagen er omdisponert til hybelutleie. Vi arbeider med alternativ drift på Hagen.

Vi vil takke alle partnere, kunder, leverandører og forretningsforbindelser for ett utrolig morsomt og spennende 2017 og vi ser frem til ett tilsvarende morsomt år i 2018 – noe alt tyder på at det blir.

Per Tore Teksum, 16.12.17

 
 Kiwi Koppang ferdig og solgt. 

Kiwi Koppang ferdig og solgt. 

 
 Nybygg i bakgården på Kirkegata 55. 

Nybygg i bakgården på Kirkegata 55. 

 
 Skolebarn i forkant av ny skole, Burkina Faso

Skolebarn i forkant av ny skole, Burkina Faso

 
 Handelsparken Vinstra er solgt. 

Handelsparken Vinstra er solgt. 

 

Akershus Eiendom, Stillesby Ventilasjon og Stian Ryen bidrar med julegaver til Burkina Faso!

Akershus Eiendom gir hver jul litt penger til noen veldedige formål etter avstemming blant de ansatte. Vi mottok nettopp denne hyggelige beskjeden fra vår kontaktperson i Akershus Eiendom: 

"I år mottok skole-prosjektet ditt i Burkina Faso og Blåkors mest stemmer, så hver vil motta 50.000 kroner, i tillegg til at vi også støtter Petter Uteligger med tilsvarende."

Like etterpå meldte Stillesby Ventilasjon Service AS at de også ønsker å bidra med tilsvarende beløp, kr. 50.000. 

Og toppen av kaken er at Stian Ryen bidrar med 100.000 kr !

Vi takker for tilliten og bidragene - og tar med det juleferie. 

 

Nytt boligblokkprosjekt i gang

 Oversiktsbilde over tomt

Oversiktsbilde over tomt

Vi har stiftet Solrikt AS - ett samarbeidsprosjekt mellom Dema Eiendom AS og Stjerneglimt AS med Andreas Wiik / Per Tore Teksum og Mads Nordnes / Frode Flom som likeverdige eiere. Daglig leder er Andreas Wiik. 

Selskapet besluttet i sitt første styremøte på tirsdag å starte bygging av ei boligblokk på Flisa med 14 - 16 leiligheter. Prosjektstart er mandag 20. November 2017 med ferdigstillelse juli/august 2018. 

Selskapet har også en eiendom under regulering på Harestua med ca 30 leiligheter for oppstart i 2018, samt at det arbeides med flere andre prosjekter.  

For mer informasjon om prosjektet se annonsen på finn.no.