Asylmottaket legges ned

Dessverre kom beskjeden fra UDI om at asylmottaket ved Brumund Skole skal legges ned fra 31. mai 2017. 

Skarpsno Rolig AS etablerte mottak for mindreårige asylsøkere på gamle Brumund skole etter avtale med Utlendingsdirektoratet og åpnet i januar i fjor. I dag bor det 39 yngre asylsøkere der. 14 mennesker er ansatt for å ta seg av aktiviteten i mottaket.

Nyheten preger mottaket svært negativt. Mottaket og de som bor der har funnet sin plass i lokalsamfunnet på en god måte etter åpningen i fjor.

I etterkant av beslutningen om å legge ned mottak har det kommet flere reaksjoner. Jeg legger ved lederen i Ringsaker Blad skrevet av Ivar Bae: 

"Uforutsigbart om mottak"
Da strømmen av flyktninger begynte å nå Norge i 2015, fikk myndighetene våre nærmest panikk. Det aller første spørsmålet var: hvor i all verden skal vi gjøre av alle disse menneskene. 
Dermed begynte jakten. Med lys og lykter finkjemmet man landet for å finne bygninger som kunne brukes til mottak. Asylmottak ble en midlertidig løsning for Grande rehabiliteringssenter, som hadde mistet kontrakten med Helse Sørøst. I dag er også den virksomheten en del av historien. 
Skarpsno Eiendom med Per Tore Teksum i spissen kastet seg også rundt. Først ble gamle Brumund Skole kjøpt, så hagen behandlingshjem i Veldre. I Brumund kom mottaksdriften i gang i januar i fjor, mens Hagen aldri kom så langt. 
For begivenhetene sørover i Europa, var mer eller mindre stengt grense mot Russland i nord, og kraftige innstramminger i regjeringens asylpolitikk gjorde at antallet ankomster til Norge sank dramatisk. 
Under den store flyktningpanikken ble det altså bygd opp en betydelig overkapasitet blant asylmottakene. Det ser vi resultatet av nå. 
Det velfungerende mottaket for enslige mindreårige i Brumund blir lagt ned til våren. Hva som skjer med de 40 unge beboerne er stadig et spørsmål. Og Hagen er lagt ut for salg igjen. 
Teksum er forberedt på å ta et betydelig økonomisk tap. For eiendommen som ble kjøpt til skyhøy tover takst. Over 12 millioner kroner ble den kjøpt for. Nå ligger den ute til salgs med prisantydning for 7,9 millioner kroner. Hva som blir den endelige prisen, gjenstår å se. Teksum sjøl bekrefter at han vil tåle tapet. Men det som har skjedd med de forskjellige mottakene, virksomme som planlagte, i Ringsaker, forteller ganske mye om uforutsigbarheten i måten Norge har håndtert flyktningsituasjonen på.