Nytt samarbeid i Burkina Faso

Besøk hos Sigbjørn Johnsen. F.v. Per Tore, Sigbjørn, Narcisse, Adama og Fatim.

Besøk hos Sigbjørn Johnsen. F.v. Per Tore, Sigbjørn, Narcisse, Adama og Fatim.

Det hele startet under 20års jubileet til Skarpsno i mars 2017. Per Tore hadde invitert PLAN Burkina Faso ved Narcisse og Fatim. I tillegg til Adama Sawadogo, en tidligere lærer ved en av Teksum-skolene. Alle tre kom og tilbrakte flere dager i Norge, både for å feire 20års jubileum og 10 års samarbeid i Burkina Faso. I tillegg gjennomførte vi flere viktige møter med blant annet PLAN Norge, UDI og Fylkesmannen i Oppland.

Mot slutten av oppholdet ble også mulighetene for videre samarbeid med PLAN Burkina Faso og PLAN Norge drøftet. Per Tore hadde lenge sett behovet for tettere oppfølging av skolene, og spørsmålet om å ansette Adama ble brakt opp.

I etterkant av besøket ble Per Tore kontaktet av stiftelsen A Better Life Foundation (ABLF). ABLF har som formål å «yte humanitær og økonomisk bistand til funksjonshemmete barn, barn av funksjonshemmete og andre trengende i Burkina Faso».

ABLF ville gjerne være med på et samarbeid, som inkluderte Adama som en ressurs for begge parter. Nå, 6 måneder senere, er endelig avtalen på plass og Adama har fått en helt annen hverdag. Adama skal jobbe 50% for ABLF og 50% med oppfølging av Teksum-skolene.

Adamas hovedfokus for Teksum-skolene er å følge opp “soft components” mellom skolene og den offentlige fylkesadministrasjonen. Dette innebærer å følge opp inngåtte avtaler mellom landsbyen hvor skolen ligger, kommunen (på vegne av myndighetene) og PLAN Burkina Faso (på vegne av Per Tore). Følge opp lærernes undervisning og samarbeid med landsbyens eldste, følge opp at alle barn i skolepliktig alder faktisk går på skole, og ta tiltak hvis de ikke gjør det, jenters rettigheter, samarbeidet mellom kommunen og regionale myndigheter og landsbyen, drift og vedlikehold av skolene, etc.

Vi ser frem til et bra samarbeid med ABLF og Adama, og er glade for muligheten dette gir Teksum-skolene.


ABLF.jpeg

ABLF finansierer skolegang for funksjonshemmete barn og barn av funksjonshemmete foreldre i Burkina Faso i Afrika. I skoleåret 2017/18 finansierte ABLF skolegang for 528 barn.

Skoleprosjektet til A Better Life Foundation i Burkina Faso ble startet i 2005 av Hans Høegh, tidligere generalsekretær i det Internasjonale Røde Kors. Hans var hele sitt liv brennende opptatt av å hjelpe de svake i samfunnet, og det var spesielt de funksjonshemmedes forhold, livskvalitet og rettigheter i fattige land som opptok ham sterkt. Barn med funksjonshemminger i utviklingsland blir ofte utstøtt og diskriminert, noe som gjør disse barna ekstra sårbare. Hovedmålsettingen med prosjektet er derfor å integrere og inkludere barna på skoler sammen med funksjonsfriske barn i sine respektive lokalsamfunn og å bidra til at de kan utvikle sine evner og etter hvert kunne få seg inntektsgivende arbeid og leve uavhengige liv.