Referat fra et annerledes besøk i Burkina Faso

Per Tore reiste til Burkina Faso i midten av november for sin årlige tur hvor han inspiserer og evaluerer arbeidet med Teksum-skolene i landet. Det er 2 år siden forrige besøk, da det i fjor ble utsatt grunnet terrorisme nord i landet og naboland. Det var også med stor risiko Per Tore besluttet å reise 5 dager til det afrikanske landet også denne gangen.

Hensikten med besøket var bl.a. å forankre det nye arbeidet sikkert hos lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Det nye arbeidet gjennomføres av Alexandre Tapsoba i A Better Life Foundation som styres av Høegh-familien i Oslo, og Adama Sawadogo, reelt sett ansatt i Skarpsno AS.

“Det nye arbeidet”

På bakgrunn av at Plan Norge ikke lenger ønsker å samarbeide med Skarpsno AS om bygging av skoler i Burkina Faso, har Per Tore iverksatt nye og kanskje alternative måter å løse situasjonen på. Han har ansatt Adama i Skarpsno, med ansvar for å følge opp Teksum-skolene i landet, herunder menes også oppfølging av “soft components” som avtalene mellom Teksum-skolene og lokale myndigheter, oppfølging av barn som er skolepliktige, de forskjellige aspektene ved vedlikehold og drift av skolene og lærerne, aktiviteter for å gi like rettigheter til gutter og jenter, og oppfølging av samarbeidet mellom landsbyen, regionen og det nasjonale utdanningsdepartementet.

Et sammendrag fra 5 dager i Burkina Faso

Her er et kort sammendrag av Per Tore sine tanker fra besøket i Burkina Faso:

Det ble først avholdt møter med Plan Burkina Faso på bakgrunn av at Plan Norge ikke lenger ønsker å samarbeide med Skarpsno AS om bygging av skoler i Burkina Faso. Det planlagte prosjektet i Timsenga vil derfor ikke bli gjennomført av Skarpsno AS, fordi systemet i Plan er slik at det er donors hjemlands Plan-kontor som bestemmer om og hvordan penger fra donor skal benyttes.  Timsenga har bare en midlertidig skole som bare har stråtak – ikke midlertidige vegger en gang.  Barna har heller ikke tilgang til rent vann – likevel sier Plan Norge nei til Skarpsno AS’ planer om nytt skolekompleks her.

Deretter ble det gjennomført møter med regionale myndigheter i Bam / Kongouissi.  Fylkesmannen aksepterer at vi kjører vårt prosjekt.  Skoledirektøren applauderer våre planer og var med oss i møter i landsbyer over to dager, hvor vi startet arbeidet med å presenterer prosjektet for 3 av de 12 landsbyene.

Skoledirektøren understreket at Teksum-skolenes navn skulle formaliseres ved at det ble satt opp skilt på hver skole, hvor teksten er at dette er « Ecole Teksum de + landsbyens navn « fordi en Teksum-skole er regnet som en bedre skole enn alle andre skoler, og da må det synliggjøres hvilke skoler som er en Teksum-skole.  Alle 12 skolene blir derfor nå uniformert.

Det nye arbeidet består i å følge opp alle elementer i kontrakter som tidligere er inngått med hver enkelt landsby og Plan / Skarpsno AS slik at intensjonene med byggingen av skolekompleksene blir overholdt.  Ett skolekompleks består av tre klasserom med plass til 100 elever i hver ( I Dougre var det 102 elever i ei klasse ); 3 lærerboliger med tre hus til hver lærer; ett borehull med pumpe, to latriner – en for hvert kjønn med vaskestasjon utenfor og skolekjøkken i tillegg til uteanlegg med beplantning, flaggstang og oppmerkede plasser for alle formål.

Alexandre er også en øvrighetsperson i og med at han er medlem av Parlamentet og har dermed direkte tilgang til presidenten og regjeringsmedlemmene og han skulle sørge for at prosjektet ble behørlig presentert for dem.

Alaxandre og Adama starter sitt arbeid ute i felten den 26. november og det vil fortsette i ukene og månedene som kommer.

Sikkerhetssituasjonen i landet er slik at tre av skolene ( Malewale, Ouittenga og Kourao ) ikke kan besøkes, men de innkalles til møter i Kongouissi.

Uka ble, kort oppsummert, særdeles vellykket.