Et kort referat fra Teksum-dagen og en uke i Burkina Faso.

Hensikten med besøket denne gangen var for meg å være med på den offisielle Teksum-dagen, som skal arrangeres hvert år i hovedstaden i provinsen Bam, Kongouissi. I fjor ble det ikke arrangert en slik dag og det var spesielt viktig å få arrangert denne i år i og med at vi har en ny lagoppstilling i år. Plan Norge valgte å avslutte samarbeidet med oss etter 12 år i fjor, etter angivelig å ha sluttet med å bidra til infrastrukturutvikling i form av bl.a. skolebygging. Plan Burkina Faso er sterkt uenig i denne beslutningen, men det er donorlandet som bestemmer, altså Norge.

Som kjent inngikk vi i fjor høst ett nytt samarbeid med den norske stiftelsen A Better Life Foundation (ABLF) under ledelse av Hans Petter Høegh fra Oslo. Stiftelsen arbeider med og finansierer skolegang for ca 500 HC barn i BF. De har en ansatt Aleksandre Tapsoba, som i tillegg til å være daglig leder for stiftelsen i BF også er politiker og sitter sentralt i det ledende partiet i BF og er parlamentsmedlem og en av seks komiteledere i parlamentet.

IMG_4104.JPG

Vi ansatte i fjor høst en av lærerne ved en av Teksum-skolene, Adama Sawadogo, og han og Aleksandre arbeider nå sammen med både prosjektene til ABLF og våre prosjekter. I sum skal tiden til de to fordeles likt mellom de to prosjektene – begge to skal arbeide med begge prosjekter. Vårt fokus er nå endret fra å bygge infrastruktur i form av nye skolebygg til å samarbeide med myndighetene om å forbedre driften av Teksum-skolene. Bakgrunnen for vårt veivalg er at vi har konstatert at myndighetene ikke har ressurser, økonomisk og ledelsesmessig, til å følge opp skolene slik vi ønsker. Adama er hovedpersonen i dette arbeidet, men han og Aleksandre samarbeider veldig tett og det samarbeidet fungerer veldig bra.

IMG_4068.JPG

Vi har derfor etablert en samarbeidsplattform med Skoledirektøren i Bam om oppfølgning av kvaliteten på driftingen av Teksum-skolene. Fylkesmannen i Bam er også en sentral medspiller i dette arbeidet. Teksum-dagen ble avholdt tirsdag 2. juli denne uka i Kongouissi under ledelse av nettopp fylkesmannen. I parantes bemerkes at hele BF ligger i rød sone definert av norsk UD og alle reiser til hovedstaden Ouagadougou frarådes på det sterkeste og reiser ut av hovedstaden er sett på som meget risikofylt. Dette fordi terrorfaren er like stor som i Libya for eksempel.

Fylkesmannen og skoledirektøren ønsket min tilstedeværelse til tross for risikoen og jeg reiste derfor, mens arrangørene holdt min ankomst fortrolig slik at færrest mulig skulle vite om at jeg kom. Hensikten med Teksum-dagen er å oppmuntre alle barn, lærere, foreldre og politikere i de kommunene som har Teksum-skoler til å arbeide hardere, bedre og med større fokus på viktigheten av utdanning. Dette gjøres bl.a. gjennom at vi premierer de beste elevene, de beste skoleregjeringene ( barna har egen regjering på hver skole som bistår i driftingen av skolene ), de beste lærerne og de beste foreldrerådene ( for å bruke ett norsk uttrykk ). Dagen 2. juli er bestemt ut fra at da er avgangsresultatene fra barneskolen kjent og kan brukes som ett av kriteriene for å velge ut vinnerne.

Ca 150 var invitert og møtte opp til dagen, som ble avholdt i fylkesmannens møtesal. Seremonien er preget av taler fra alle involverte i prosessen, gaveutdeling - alt fra vannredskap (vann er mangelvare) til sykler, Teksum-vesker, mobiltelefoner og en datamaskin til beste lærer.

IMG_4075.JPG

Jeg takket i min tale alle for ett utmerket samarbeid og for en flott overgang fra vår tidligere strategi til vår nåværende. Spesielt takket jeg skoledirektøren for hans og hans stab sin støtte til våre medarbeidere løpende.

Avgangsresultatene på Teksum-skolene er meget variable og i den beste skolen hadde 100 % av

elevene bestått eksamen, mens i de dårligste hadde kun 25 % bestått, så det er åpenbart ett behov

for større oppfølgning slik vi nå gjør. Terror-risikoen er nok en betydelig årsak til at resultatene

varierer og det ser vi ut fra hvor de beste og de dårligste resultatene foreligger. 2 av våre skoler, i Malewale og Kouraou i kommunen Bourzanga er stengt av terroristene på linje med alle andre skoler i kommunen. Kommunen er den som ligger lengst nord av de kommuner vi arbeider i og som ligger nærmest provinsen Soum som er hovedbasen for terrorister i landet. Dette frarøver over 500 av de i alt ca 2.600 barn som går i Teksum-skolene deres skolegang. Noen av barna overføres til andre skoler, men det medfører også risiko for at terroristene følger med, idet ingen vet egentlig hvem som er loyale mot hvem.

Konklusjonen på Teksum-dagen ble dratt av fylkesmannen i sin tale. Han uttalte at ikke bare var Teksum-skolene ett forbilde for alle andre skoler i Bam, men selve navnet Teksum-skole er tegn på topp kvalitet og ett begrep som er kjent i hele BF og presidenten følger med på hva vi gjør. Fylkesmannen understreket også det gode samarbeidet med oss. Aleksandre sørger for å holde presidenten, undervisningsministeren og øvrige offentlighetsperson oppdatert om hva vi holder på med.

Konklusjonen i talen fra min side er at vi har lykkes i transformasjon fra fysisk skolebygging til oppfølgning av driften av de skoler vi allerede har bygget og samarbeidsplattformen med myndighetene som vi etablerte ved mitt forrige besøk i november i fjor fungerer meget bra – ikke minst takket være Aleksandre. Hele vårt opplegg er bl.a. basert på min erfaring med arbeid i latinske land i Europa som Frankrike, Spania og Italia, hvor respekten for autoriteter er mye større enn her. Aleksandre, Adama og jeg er helt samstemte på arbeidsformen. Jeg er veldig fortrolig med begges innsats alene og i fellesskap og jeg er spesielt imponert over hvilken samarbeidsplattform de har fått til med myndighetene.

Dette som en kort rapport umiddelbart etter min retur til Norge i ettermiddag. Vårt videre arbeid i 2019 / 2020 og evaluering av første halvår 2019 vil foreligge i form av en rapport i månedsskiftet juli / august.

IMG_4128.JPG

- Per Tore Teksum

En oppsummering av prosjekter og drift

Skarpsno AS og Per Tore har mange jern i ilden, og det kan for en normal person være vanskelig å følge med på alle prosjektene. Etter en kjapp prat med Per Tore forsøker vi her å gi en kortfattet oversikt over hva Skarpsno jobber med om dagen.


 • Lom:  Vi har i Lom Eiendom AS kjøpt eiendommen som huser Sport1, en
  frisør og 2 leiligheter på naboeiendommen.  Overtagelse er satt til 15. mai.

 • Otta:  Vi kjører en ny og forenklet reguleringsplanprosess med sikte
  på å kunne starte bygging på Saga våren om ett år.

 • Fåvang Ysteri:  Vi har leid ut kafeen, som nå heter Ysteri Cafeen;
  og vi har leid ut deler av lokalene etter sportsforretningen til
  kjøkkeninnredningskjeden Designa under styring av Trond Stenumgård i
  Stenumgård Bygg AS og vi har leid ut resterende til Asbjørn Nordsveen AS -
  rørlegger som knoppskyter fra Brumunddal.  Siste 2 leiligheter er under
  bygging og er ferdig ila mai, og da er hele eiendommen utleid. Alt har skjedd i løpet av 1,5 år. En fantastisk prosess sammen med Åge Stenumgård.

 • Solrikt Fåvang:  Det er for salg 11 leiligheter på tomt ved siden av
  Ysteriet som vi har kjøpt av Ringebu kommune. 

 • Fåvang Utvikling:  Fortsatt i utvikling og vi håper på å starte bygging i løpet av 2020.

 • Fargeriveien 4, Gausdal:  Her har vi presentert to boligblokker på
  hhv 5 og 6 etasjer for Planutvalget i kommunen.

 • Fåberggt. 155:  Siste ombygging vil skje i Q2 / 2019 - første etasje nord vil bli bygget om for Norkart. Bygget er fullt utleid.

 • Kirkegata 77:  ble kjøpt på slutten av 2018.

 • Kirkegt 62 ble bygd om for Nordea og Privatmegleren. Vi har en ny leietaker i 2. etasje og har fortsatt 80 kvm ledige lokaler.

 • Kirkegt 55:  Her byggemeldes det i disse dager et tilbygg på hjørnet Kirkegata /
  Jernbanegata ila noen dager.

 • Gjøvik:  Det arbeides fortsatt med prosjekter på Fastland (Gjøvik Nord ), Hunndalen og Kopperud og vil også se på andre muligheter. 

 • Reinsvoll er endelig ferdig med attest og det hele! Hurra!

 • Dokka: Opprinnelige planer ble kansellert og vi er i ny driv med å se på Landbyportens planer del 2.

 • Jaren: Det jobbes med ny tomt for dagligvarehandel.

 • Maihaugen, Ottestad:  4 nye eneboliger i kjede er oppe og innredningsarbeider pågår for ferdigstillelse aug / sept 2019. 

 • Elverum Handelspark (EHP) og Søbakken:  Begge prosjekter ferdigstilles bygningsmessig i
  månedsskiftet april / mai - utomhus ferdigstilles ila mai og Nye Spar
  Søbakken åpner 23. mai og resterende forretninger EHP åpner 17 - 19. juni.
  EHP ligger ute for salg.

 • Rena:  Ny driver er på plass på restauranten.

 • Tynset:  Kjøpet kan snart gjennomføres - har vært en lang prosess
  med rydding av servitutter.  Tomta masseutskiftes etter påske og fylles opp
  til riktig nivå.  Byggestart april 2020 med ferdigstillelse 6 mnd senere.

 • Flisa:  Flisa 2 er startet opp - 10 av 16 leiligheter er solgt.  15
  av 16 i BT 1 er solgt, overlevert og innflyttet.  Det arbeides sammen med
  Åsnes kommune om Flisa 3 som i tilfelle vil bety 3 nye blokker.

 • Eventyrstien Kongsvinger:  Siste leilighet overleveres 13. mai -
  alle 12 er solgt og overlevert da.

 • Røde Kors veien Kongsvinger:  Byggesøknad er sendt - usikkert om
  fremdrift pga naboprotester.

 • Skarnes:  Vi overtar drifts- og utleieansvaret for Næringshagen, som
  i regi av SIVA ikke lenger ønsker å satse på Næringshager på mindre steder
  som Skarnes og Flisa. 

 • Dal:  Vi er i gang med betongarbeidene for de første 46 leilighetene
  ( 42 solgt ) og betongarbeidene for hele P-kjelleren for hele prosjektet.
  Første leiligheter ferdigstilles aug / sept 2019.   BT 3 legges ut for salg
  i mai - totalt blir det 89 leiligheter.

 • Jessheim:  Forberedelse til oppstart regulering i juni 2019 pågår -
  vi planlegger fortsatt for Norges høyeste boligblokk på + / - 30 etasjer.

 • Klæbu:  Første byggetrinn er overlevert;  26-28 leiligheter er solgt og fortsetter den gode utviklingen starter vi BT 2.

 • Vrådal:  Overlevering av hytter.

 • Harestua:  Vi søker tillatelse til tiltak i disse dager og vi
  lanserer prosjektet for salg i disse dager. Prosjektet består av 17 leiligheter.  Antatt byggestart i september 2019.

 • Travbana:  Siste byggetrinn med 10 leiligheter er igangsatt i regi av
  Hellvikhus.

 • Vangli:  Begge leilighetene er solgt og overlevert - prosjektet
  avsluttet.

 • Burkina Faso:  Konferanse med totalt ca 80 deltagere tirsdag -
  onsdag til uka.  Tema er oppfølgning av kontrakt inngått mellom Skarpsno AS
  og hver enkelt landsby / kommune.  Hovedhensikten med samlingen er at alle
  skal vite hva Adama og Alexandre skal arbeide med i årene som kommer.
  Konferansen er i Kongouissi. 

Kirkegata 77. Foto: Innlandet Næringsmegling.

Kirkegata 77. Foto: Innlandet Næringsmegling.

 
Elverum Handelspark. Foto: Akershus Eiendom.

Elverum Handelspark. Foto: Akershus Eiendom.

 
Jessheim Torg.

Jessheim Torg.

 
Maihaugen, Ottestad.

Maihaugen, Ottestad.

Referat fra et annerledes besøk i Burkina Faso

Per Tore reiste til Burkina Faso i midten av november for sin årlige tur hvor han inspiserer og evaluerer arbeidet med Teksum-skolene i landet. Det er 2 år siden forrige besøk, da det i fjor ble utsatt grunnet terrorisme nord i landet og naboland. Det var også med stor risiko Per Tore besluttet å reise 5 dager til det afrikanske landet også denne gangen.

Hensikten med besøket var bl.a. å forankre det nye arbeidet sikkert hos lokale, regionale og nasjonale myndigheter. Det nye arbeidet gjennomføres av Alexandre Tapsoba i A Better Life Foundation som styres av Høegh-familien i Oslo, og Adama Sawadogo, reelt sett ansatt i Skarpsno AS.

“Det nye arbeidet”

På bakgrunn av at Plan Norge ikke lenger ønsker å samarbeide med Skarpsno AS om bygging av skoler i Burkina Faso, har Per Tore iverksatt nye og kanskje alternative måter å løse situasjonen på. Han har ansatt Adama i Skarpsno, med ansvar for å følge opp Teksum-skolene i landet, herunder menes også oppfølging av “soft components” som avtalene mellom Teksum-skolene og lokale myndigheter, oppfølging av barn som er skolepliktige, de forskjellige aspektene ved vedlikehold og drift av skolene og lærerne, aktiviteter for å gi like rettigheter til gutter og jenter, og oppfølging av samarbeidet mellom landsbyen, regionen og det nasjonale utdanningsdepartementet.

Et sammendrag fra 5 dager i Burkina Faso

Her er et kort sammendrag av Per Tore sine tanker fra besøket i Burkina Faso:

Det ble først avholdt møter med Plan Burkina Faso på bakgrunn av at Plan Norge ikke lenger ønsker å samarbeide med Skarpsno AS om bygging av skoler i Burkina Faso. Det planlagte prosjektet i Timsenga vil derfor ikke bli gjennomført av Skarpsno AS, fordi systemet i Plan er slik at det er donors hjemlands Plan-kontor som bestemmer om og hvordan penger fra donor skal benyttes.  Timsenga har bare en midlertidig skole som bare har stråtak – ikke midlertidige vegger en gang.  Barna har heller ikke tilgang til rent vann – likevel sier Plan Norge nei til Skarpsno AS’ planer om nytt skolekompleks her.

Deretter ble det gjennomført møter med regionale myndigheter i Bam / Kongouissi.  Fylkesmannen aksepterer at vi kjører vårt prosjekt.  Skoledirektøren applauderer våre planer og var med oss i møter i landsbyer over to dager, hvor vi startet arbeidet med å presenterer prosjektet for 3 av de 12 landsbyene.

Skoledirektøren understreket at Teksum-skolenes navn skulle formaliseres ved at det ble satt opp skilt på hver skole, hvor teksten er at dette er « Ecole Teksum de + landsbyens navn « fordi en Teksum-skole er regnet som en bedre skole enn alle andre skoler, og da må det synliggjøres hvilke skoler som er en Teksum-skole.  Alle 12 skolene blir derfor nå uniformert.

Det nye arbeidet består i å følge opp alle elementer i kontrakter som tidligere er inngått med hver enkelt landsby og Plan / Skarpsno AS slik at intensjonene med byggingen av skolekompleksene blir overholdt.  Ett skolekompleks består av tre klasserom med plass til 100 elever i hver ( I Dougre var det 102 elever i ei klasse ); 3 lærerboliger med tre hus til hver lærer; ett borehull med pumpe, to latriner – en for hvert kjønn med vaskestasjon utenfor og skolekjøkken i tillegg til uteanlegg med beplantning, flaggstang og oppmerkede plasser for alle formål.

Alexandre er også en øvrighetsperson i og med at han er medlem av Parlamentet og har dermed direkte tilgang til presidenten og regjeringsmedlemmene og han skulle sørge for at prosjektet ble behørlig presentert for dem.

Alaxandre og Adama starter sitt arbeid ute i felten den 26. november og det vil fortsette i ukene og månedene som kommer.

Sikkerhetssituasjonen i landet er slik at tre av skolene ( Malewale, Ouittenga og Kourao ) ikke kan besøkes, men de innkalles til møter i Kongouissi.

Uka ble, kort oppsummert, særdeles vellykket.

Nytt samarbeid i Burkina Faso

Besøk hos Sigbjørn Johnsen. F.v. Per Tore, Sigbjørn, Narcisse, Adama og Fatim.

Besøk hos Sigbjørn Johnsen. F.v. Per Tore, Sigbjørn, Narcisse, Adama og Fatim.

Det hele startet under 20års jubileet til Skarpsno i mars 2017. Per Tore hadde invitert PLAN Burkina Faso ved Narcisse og Fatim. I tillegg til Adama Sawadogo, en tidligere lærer ved en av Teksum-skolene. Alle tre kom og tilbrakte flere dager i Norge, både for å feire 20års jubileum og 10 års samarbeid i Burkina Faso. I tillegg gjennomførte vi flere viktige møter med blant annet PLAN Norge, UDI og Fylkesmannen i Oppland.

Mot slutten av oppholdet ble også mulighetene for videre samarbeid med PLAN Burkina Faso og PLAN Norge drøftet. Per Tore hadde lenge sett behovet for tettere oppfølging av skolene, og spørsmålet om å ansette Adama ble brakt opp.

I etterkant av besøket ble Per Tore kontaktet av stiftelsen A Better Life Foundation (ABLF). ABLF har som formål å «yte humanitær og økonomisk bistand til funksjonshemmete barn, barn av funksjonshemmete og andre trengende i Burkina Faso».

ABLF ville gjerne være med på et samarbeid, som inkluderte Adama som en ressurs for begge parter. Nå, 6 måneder senere, er endelig avtalen på plass og Adama har fått en helt annen hverdag. Adama skal jobbe 50% for ABLF og 50% med oppfølging av Teksum-skolene.

Adamas hovedfokus for Teksum-skolene er å følge opp “soft components” mellom skolene og den offentlige fylkesadministrasjonen. Dette innebærer å følge opp inngåtte avtaler mellom landsbyen hvor skolen ligger, kommunen (på vegne av myndighetene) og PLAN Burkina Faso (på vegne av Per Tore). Følge opp lærernes undervisning og samarbeid med landsbyens eldste, følge opp at alle barn i skolepliktig alder faktisk går på skole, og ta tiltak hvis de ikke gjør det, jenters rettigheter, samarbeidet mellom kommunen og regionale myndigheter og landsbyen, drift og vedlikehold av skolene, etc.

Vi ser frem til et bra samarbeid med ABLF og Adama, og er glade for muligheten dette gir Teksum-skolene.


ABLF.jpeg

ABLF finansierer skolegang for funksjonshemmete barn og barn av funksjonshemmete foreldre i Burkina Faso i Afrika. I skoleåret 2017/18 finansierte ABLF skolegang for 528 barn.

Skoleprosjektet til A Better Life Foundation i Burkina Faso ble startet i 2005 av Hans Høegh, tidligere generalsekretær i det Internasjonale Røde Kors. Hans var hele sitt liv brennende opptatt av å hjelpe de svake i samfunnet, og det var spesielt de funksjonshemmedes forhold, livskvalitet og rettigheter i fattige land som opptok ham sterkt. Barn med funksjonshemminger i utviklingsland blir ofte utstøtt og diskriminert, noe som gjør disse barna ekstra sårbare. Hovedmålsettingen med prosjektet er derfor å integrere og inkludere barna på skoler sammen med funksjonsfriske barn i sine respektive lokalsamfunn og å bidra til at de kan utvikle sine evner og etter hvert kunne få seg inntektsgivende arbeid og leve uavhengige liv.


20 års jubileum

F.v: Per Tore, Sigbjørn Johnsen, Fatim, Adama og Narcisse.

F.v: Per Tore, Sigbjørn Johnsen, Fatim, Adama og Narcisse.

Den 15. mars markerte Skarpsno AS sitt 20års jubileum på Høsbjør Hotell. Per Tore hadde invitert tidligere og nåværende samarbeids-partnere, venner og bekjente til en festaften. Til og med sine partnere i Burkina Faso var invitert og kom ens ærend. 

Da vi fikk bekreftet at Fatim (regional direktør for PLAN Burkina Faso, Mali, Niger, Senegal og Tsjad), Narcisse (Business Development Manager PLAN Burkina Faso) og Adama (tidligere lærer på en av skolene til Per Tore), skulle komme for flere dager satte vi i gang arbeidet med å få til et lærerikt og engasjerende program. I løpet av de 6 dagene de var i Norge hadde vi møte med PLAN Norge, Sigbjørn Johnsen, Moelven barneskole, utenriksdepartementet og Norad. 

Verken Fatim eller Narcisse hadde besøkt Norge tidligere, og det var første tur utenfor Burkina Faso for Adama. Vi ønsket derfor å besøke forskjellige aktiviteter og spisesteder slik at våre afrikanske venner skulle bli litt kjent med norsk kultur. Bilder forklarer mer enn tusen ord, så ta gjerne en titt på bildekarusellen som oppsummerer opplevelser og inntrykk.

Selve markeringen var torsdag 15. mars på Høsbjør Hotell. Med over 50 partnere og venner samlet, lå alt til rette for en vellykket feiring. Kvelden startet med en kort introduksjon av alle fremmøtte, deretter en introduksjon til PLAN Burkina Faso ved Fatim som holdt en fin tale om arbeidet Per Tore gjør og hva PLAN Burkina Faso gjør. Kvelden ble avsluttet med 3-retters middag og god stemning til de sene nattetimer. 

På vegne av Skarpsno og Per Tore takker vi for alle som bidro til å gjøre denne markeringen så bra.


Oppdatering fra ny skole i Dougre

Vi mottok nettopp noen bilder fra den nye skolen i Dougre fra vår samarbeidspartner i PLAN Burkina Faso. Vi håper at situasjonen rundt terroren i landet roer seg slik at vi kan få til en tur og offisielt åpne skolen. 

En ærlig epost fra Burkina Faso

Good evening dear Teksum, 

I come by this mail with news. Here ,in Burkina Faso it goes smoothly. The education system of Burkina Faso is in crisis since October. 

Adama Sawadogo er en lærer Per Tore fikk kontakt med under ett av besøkene i Burkina Faso. Vi kommuniserer jevnlig med Adama om hvordan livet er. 

Adama Sawadogo er en lærer Per Tore fikk kontakt med under ett av besøkene i Burkina Faso. Vi kommuniserer jevnlig med Adama om hvordan livet er. 

Teachers went on strike more than 3 times to ask for an improvement of conditions of life and since today government doesn't listen us.

In Burkina Faso it's teachers who are hill threat with little salary by month. Teacher here get one hundred thousand francs cfa (100.000f cfa). It's is very pitiful for us.

Sometime it's difficult for certain teachers to get eating in family, difficult to send our children in good schools in order to take care of their health.

We aren't considerations in the society, everybody look at us as miserable. In BF it's children of poor persons who become teachers, it is sad but it's this.

For a long I decided to speak with you about this situation but with the despondent, I couldn't make it.

Best regards,
Adama

Akershus Eiendom, Stillesby Ventilasjon og Stian Ryen bidrar med julegaver til Burkina Faso!

Akershus Eiendom gir hver jul litt penger til noen veldedige formål etter avstemming blant de ansatte. Vi mottok nettopp denne hyggelige beskjeden fra vår kontaktperson i Akershus Eiendom: 

"I år mottok skole-prosjektet ditt i Burkina Faso og Blåkors mest stemmer, så hver vil motta 50.000 kroner, i tillegg til at vi også støtter Petter Uteligger med tilsvarende."

Like etterpå meldte Stillesby Ventilasjon Service AS at de også ønsker å bidra med tilsvarende beløp, kr. 50.000. 

Og toppen av kaken er at Stian Ryen bidrar med 100.000 kr !

Vi takker for tilliten og bidragene - og tar med det juleferie. 

 

Terroristangrep i provins med to Teksum-skoler

Det er med stor sorg vi har mottatt beskjed fra PLAN Burkina Faso om at Bourzanga-provinsen, hvor Per Tore har bygd to skoler, ble angrepet av terrorister mandag 6. november.

Mandag kveld kom 8 terrorister på motorsykkel inn i provinsen, med intensjonen om å drepe politistyrker i området. Heldigvis var det ingen som ble skadet. 

Stolte elever og lærere utenfor skolen (2016)

Stolte elever og lærere utenfor skolen (2016)

I Bourzanga ligger det to skoler som Per Tore har finansiert og bygd; Malewale (2007) og Kourao (2013). Like i nærheten av disse skolene ligger også Ouittenga (2011), som ligger i provinsen Rollo. Det er svært bekymringsfullt da slike angrep tidligere har vist å påvirke skolene i svært negativ grad. Vi sender våre tanker til landsbyene, skolene og alle elever, lærere og administrative ledere som jobber for en fremtid for barna i Burkina Faso. 

Her kan du lese om artikkelen i Le Observateur (Artikkel på fransk). 

Nytt terrorangrep i Burkina Faso

Søndag var Burkina Faso offer for nok et terrorangrep i hovedstaden Ouagadougou. 18 personer ble drept og flere skadet. 

Vi har vært i kontakt med våre samarbeidspartnere i Burkina Faso, som kan melde om at de heldigvis er i god behold og at ingen i nær omgangskrets er blitt rammet denne gangen. Likevel er dette veldig triste nyheter. 

I etterkant har Urix skrevet en artikkel som gjengir 4 grunner til hvorfor Burkina Faso blir rammet av terror. 

Terrorangrep på skole i Burkina Faso

3. mars 2017 ble en rektor og en lokal mann drept i landsbyen Kourfayel, i provinsen Soum helt nord i Burkina Faso. 

Provinsen Soum grenser til Bam som er provinsen hvor Skarpsno bygger skoler. Nord grenser Burkina Faso til Mali og Niger. 

Dette etter flere større trusler fra Ansarul Islam, en jihadistisk terrorgruppe som operer på grensen mellom Burkina Faso og Mali. Det første skoleangrepet i provinsen skjedde i januar 2017 hvor armerte menn besøkte flere skoler i Soum. De tvang lærerne til å forlate den nåværende lærerplanen og krevde at de skulle begynne å undervise arabisk og lære barna om koranen. Jihadistene krevde også at de kvinnelige lærerne måtte dekke seg til med slør eller ansiktsklede. Etter angrepet flyktet mange av lærerne og flere skoler stengte.

Det har vært flere angrep, på offentlige steder, politistasjoner og skoler i provinsen. En lærer på en barneskole i Soum uttaler til The Observers i etterkant av skoledrapet: 

I didn’t really take the threats made against schools in late January seriously, but all of that changed after our colleague was murdered on March 3. I became very frightened and decided to close my school, just like many other school directors. We made the decision ourselves in the absence of any direction from authorities. 

Fredag 10. mars var flere hundre skolelærere samlet i hovedstaden Ouagadougou i en protest mot den økende terroren i landet. De marsjerte i stillhet mot departementet for nasjonal utdanning for å demonstrere og vise deres sinne. 

Fagforeningene krever at alle offentlige og private skoler i Soum skal holdes sikret slik at man kan opprettholde normal skoleaktivitet. Utdanningsministeren har ingen kommentarer til hvilke tiltak de gjør for å opprettholde sikkerheten rundt skolene i provinsen, men han bekrefter at etter angrepet 3. mars er over 380 barneskoler, 17 ungdsomsskoler og 15 videregående skoler i Soum stengt. I tillegg til mange skoler i nærliggende byer som Oudalan. Dette tilsvarer nesten alle utdanningsinstitusjonene i provinsen. 

Lærere The Observers har pratet med sier de reiser rundt og underviser i private hjem for å opprettholde skoleaktiviteten. 

If we stop working, the jihadists will have won. Another reason that I am so determined to keep teaching is because education is not always valued in the region. Many families don’t send their children to school regularly—they keep them at home sometimes so that they can work and help out around the house. So if we stop classes, then it is as if we are validating what these parents believe—that education is a secondary concern. 
 

 

Source: http://www.globaltimes.cn/content/1037274....

En ung og lovende "burkinabè"

Adama Sawadogo var lærer ved skolen Yaoghin da han ble kjent med Per Tore Teksum i 2008. Da var Per Tore på sin årlige tur for å åpne den nye skolen. 

Adama ble født 1. februar 1980 på den vestlige siden av Burkina Faso. Han jobber i "Departementet for Nasjonal Utdanning". I tillegg er han også lærer på grunnskole- og videregående nivå i fransk i byen Absouya. 

Adama har to sønner, Just Perfect og Gaël, og bor sammen med sin kone i byen Ziniaré.

Per Tore og Adama har jevnlig kontakt på epost i dag. Ja, Per Tore er blitt som en far for ham. En av mange Teksum-barn som ser og formidler hvilken forskjell arbeidet med skoleutbygging gjør for barna i Burkina Faso.  

Når jeg spør Adama om det er noe spesielt jeg bør skrive om er svaret klart: "Sawadogo Adama is a young Burkinabè commited to the education of the children of his country". 

 

Gaël og Just Perfect ved bilen til far

Gaël og Just Perfect ved bilen til far

Adama

Adama

Minstesønnen  Gaël  og bestefar Bila

Minstesønnen Gaël og bestefar Bila