Gledelig jul!

Skarpsno AS og alle våre hel- og deleide datterselskaper ønsker alle sine kunder og forretningsforbindelser en gledelig jul og ett godt nytt år.

Vi takker for ett begivenhetsrikt år som nok har vært det mest hektiske i våre 21 år. Det har inkludert prosjekter fra Klæbu til Vrådal og store prosjekter som Elverum Handelspark og Klæbu samt små prosjekter som to-mannsboliger i Brumunddal og Hamar.

Det har inkludert modernisering av våre kontor- og forretningseiendommer i Lillehammer, stedsutvikling på Fåvang og lansering av Norges høyeste boligprosjekt på Jessheim.

Året har vist oss at utviklingen i retail-markedet innebærer at vår aktivitet på det området blir tonet ned i forhold til satsing på boligutvikling gjennom leilighetsmarkedet.

Vårt samarbeid med våre viktigste forretningsforbindelser er ytterligere styrket gjennom året og vi har knyttet enda sterkere bånd til våre partnere enn tidligere.

Per Tore Teksum

God jul og godt nytt år !

Skarpsno AS har hatt ett godt år i 2017 med bra aktivitet. Resultatmessig ble året ett av de bedre.

Vi har vært med på å etablere tre nye selskaper på Fåvang sammen med familien Stenumgård, og vi har etablert selskaper i Elverum, på Tynset samt boligutviklingsselskaper sammen med Andreas Wiik.

Vi har hatt i alt 15 utbyggingsprosjekter i året, når vi inkluderer alle boligprosjektene som er
gjennomført / igangsatt samt handelseiendommene i Hafjell, på Fåvang, Koppang og Reinsvoll – alle i samarbeid med Norgesgruppen Innland AS.

Vi har fått nye partnere i TOBB i Trondheim når det gjelder det store boligprosjektet på i alt 60 leiligheter i Klæbu sør for Trondheim, som gjennomføres i Stjernehimmel AS. Videre har vi fått nye partnere i Mads Nordnes og Frode Flåm hvor de og Andreas Wiik og Skarpsno AS har gått sammen om prosjekter på Flisa, i Kongsvinger og på Harestua bl.a., hvorav ei blokk på 16 leiligheter på Flisa er igangsatt, gjennom selskapet Solrikt AS.

Samarbeidet med Norgesgruppen har resultert i 3 nye Kiwi-forretninger samt en Spar-forretning ila året. Det ble nyetableringer på Fåvang og i Øyer, samt flyttinger på Koppang og Reinsvoll.

Vi har solgt eiendommene våre på Vinstra, i Hafjell og på Koppang, med varierende resultater, men heldigvis med gode kjøpere som vil forvalte eiendommene godt fremover. Salgene har styrket vår likviditetsmessige evne til å gjennomføre nye prosjekter.

Vi har under regulering eiendommer for handel på Tynset, i Elverum, på Gjøvik og Fåvang samt i Askim, mens vi har tilsvarende prosjekter for bolig på Dal, Harestua og i Nannestad.
Vi har i tillegg til det som er nevnt ervervet eiendommer for boligutvikling i Hamar og Stange.

Eksisterende næringseiendommer i Lillehammer gjennomgår forandringer ved at vi bygger nytt parkeringshus i Fåberggt. 155 for Lillehammer kommunes hjemmetjeneste, nybygg for Sport & Fritid AS i bakgården i Kirkegt. 55 samt at vi har leid ut resterende ledige lokaler i Nordea-bygget.

Vi har bygget nytt skolekompleks i Dougre, Bam, Burkina Faso. Hvert kompleks består av borehull, 3 store klasserom, tre lærerboliger, to latriner samt skolekjøkken og idrettsplass. Dessverre ble det ingen tur til landet i høst pga terrorfare i området.

Asylmottaket i Brumund er avviklet og både eiendommen i Brumund og på Hagen er omdisponert til hybelutleie. Vi arbeider med alternativ drift på Hagen.

Vi vil takke alle partnere, kunder, leverandører og forretningsforbindelser for ett utrolig morsomt og spennende 2017 og vi ser frem til ett tilsvarende morsomt år i 2018 – noe alt tyder på at det blir.

Per Tore Teksum, 16.12.17

 
Kiwi Koppang ferdig og solgt. 

Kiwi Koppang ferdig og solgt. 

 
Nybygg i bakgården på Kirkegata 55. 

Nybygg i bakgården på Kirkegata 55. 

 
Skolebarn i forkant av ny skole, Burkina Faso

Skolebarn i forkant av ny skole, Burkina Faso

 
Handelsparken Vinstra er solgt. 

Handelsparken Vinstra er solgt.