Burkina Faso

Etter å ha lest om en ung mann som valgte å gi bort en vel fortjent pengepremie til Plan Norge ble Per Tore Teksum svært inspirert til å gjøre noe lignende. Men selvsagt i egen ånd.

Åpning av ny skole i byen Touga 2015

Året var 2005 og Eivind Segtnans hadde deltatt på TV-programmet «71 Grader Nord» og vunnet. Premien på 250.000 kroner valgte han å gi til Plan Norge for å bygge en skole i Burkina Faso. Det Eivind ikke visste var at denne rausheten traff en Ringsaksokning rett i hjertet og har generert store investeringer som har resultert i 10 andre skoler i forskjellige landsbyer i Burkina Faso. 

Burkina Faso er en republikk i Vest-Afrika og er et av verdens aller mest fattige land. De har et tropisk klima med store forskjeller mellom tørke- og regntid. Verst er det i de tørre områdene i nord. Spredning av ørken og jorderosjon er alvorlige miljøproblemer for landet. Om lag 90 % av befolkningen jobber med jorda. De er derfor helt avhengig av nok regn til å ha nok mat, til både dyr og avling. Burkina Faso importerer mye av sin mat. De viktigste eksportartiklene er gull, bomull og kveg. 

Helseproblemene er enorme, med underernæring og tilgang til rent vann som de største utfordringene. Nesten hvert tiende barn som fødes dør før det har fylt ett år. Befolkningsveksten er høy, og over halvparten av befolkningen er under 15 år. 

Per Tore tok kontakt med Plan Norge og avtalte møte i Oslo med ­daværende general­sekretær og gründer Sandro Parmeggiani. Etter møtet anmodet han å få en organisert tur til ­Burkina Faso for å kunne se og erfare ­hvilket ­arbeid Plan gjør der. Per Tore ble sendt til fylket Bam nord-øst i landet og fylkes­byen Kongouissi, og etter tre intensive dager med møter og ­befaringer var ­konklusjonen den at han ønsket å bidra.

FN har satt åtte tusenårsmål for å bekjempe fattigdom i verden. «Sikre utdanning for alle» er ett. FN-målet for andel barn i grunnskolen for 2014 i Burkina Faso var 97 %. I realiteten var det kun 67 %. I Burkina Faso varer grunnskolen i 6 år. Det tas opp elever hvert andre år, slik at hver klasse har to årskull. Hver klasse skal ha en lærer som lønnes av myndig­hetene. Det er ingen penger til vedlikehold så skolene har en tendens til å forfalle. 

Skolebarn henter vann i brønnen

Skolebarn henter vann i brønnen

Den første skolen Per Tore satte opp ble bygget i 2007 i den avsidesliggende byen ­Malewale, lengst nord-øst i fylket Bam. Samtidig ble det finansiert et borehull i Souma siden myndig­hetene skulle bygge en skole der, og oppussing og oppgradering av en annen skole i Sector 5 i Kongouissi. ­Skolen i Malewale ble utvidet med to klasserom, samt solcelleanlegg noen år ­etterpå.

En komplett Plan-skole består av tre klasserom bygget i ei rekke med plass til 100 elever i hvert, og med overbygget uterom mellom hvert av klasserommene. I tillegg skal det være et borehull, to latrinehus med håndvaskestasjoner utenfor, et skolekjøkken og tre lærerboliger. Lærerboligene består av tre hus til hver lærer; ett til å bo i med stue og to soverom, ett til dusj og avtrede, og et tredje til å koke i.

Lærerboligene

Lærerboligene

Elever og lærer foran skolen

Elever og lærer foran skolen

I 2008 ble det bygget en skole i landsbyen Yaoghin, en landsby som skulle vise seg å være helt unik. Etter at skolen var på plass organiserte de den beste skoledriften i distriktet og ble to år på rad kåret til beste skole. Å være beste skole innebærer ikke bare læringsutbyttet, men også drift av skolegården, renhold inne og ute, et velfungerende samarbeid mellom lærere, elever, foreldre og landsbyens eldste. Skolen i Yaoghin ble etter ønske fra landsbyen døpt til «Ecole Primaire Publique Per Tore Teksum de ­Yaoghin». Skolen og samfunnet står frem som et stjerneeksempel og forbilde for ­andre landsbyer og skoler.

I perioden 2009 til 2015 ble de neste skolene bygget i Bokin, Ouittenga, Kourao, Komsilga, Touga og til sist Vousnango B. De skolene PTT ­setter opp er blitt kalt «Teksum-skoler». Og alle barn som går på Teksum-­skolene kalles «Teksum-barn». Det er slik Per Tore føler det selv også, ansvar og ­interesse for at barna får en fremtid. Mor ­Teksum har finansiert to lærerboliger i Souma, og hennes ­bilde henger på veggen til rektor.

Per Tore har underveis i prosessen utbedret det fysiske produktet betydelig, slik at skolene han finansierer og bygger, blir bedre og bedre. Hvert år ­reiser han 5–6 dager til Burkina Faso for å jobbe sammen med Plan der. Han stiller store krav til gjennomføring og arbeidsinnsats. Etter hver reise får han en hilsen fra Plan Burkina Faso: «Når du kommer hit åpner du en ny skole som du hver gang erklærer er den beste vi har bygd. Samtidig finner du så mange arbeidsoppgaver mens du er her, at vi har mer enn nok å gjøre til neste gang du kommer. Mr. Teksum: du er en jævel å ­jobbe sammen med, du blir aldri fornøyd uansett hvor mye vi forbedrer oss fra år til år». Dette er et kjenne­tegn på ­arbeidsmåten og engasjementet Per Tore har i sine prosjekter. Han forventer oppfølging og stor gjennomførings­evne, samt fokus på forbedringsmuligheter.

Per Tore ønsker ikke «bare å bygge hus», han ønsker å utvikle samfunn. I likhet med Nelson Mandela mener Per Tore at ­«utdanning er det kraftigste våpenet for å forandre ­verden». Når han inngår avtale med Plan Burkina Faso og landsbyen det skal bygges skole i, er ikke dette en «gave». Det er en ut­fordring til samfunnet og miljøet omkring. ­ Og det forplikter.

Før Per Tore beslutter byggestart, skrives det ­omfattende ­kontrakter. Disse innebærer blant annet ansvar for ­arbeid mot for tidlig gifter­mål, tvangs­ekteskap, for ­tidlig ­graviditet og spesielt tiltak rettet mot forbedring av ­jenters forutsetninger og rammebetingelser. Dette i tillegg at de har fortløpende oppfølging av den fysiske ­driften av skolene, vedlikehold, grad av barn i skolealder som går på skolen, antall frafall og antall skolebarn som fullfører grunnskolen. Rapporten leses nøye av Per Tore selv, og er et viktig verktøy for videre forbedring.

 

Etter eget initiativ fra utdanningsdepartementet i ­Burkina Faso, ble det i Juni 2016 avholdt et forum i Kongoussi for å fremme kvalitetsutdanning i ­provinsen. Forumet skulle sette «et rammeverk for utveksling og deling av ­erfaringer for å forbedre kvaliteten på utdanning i vår provins». I fylket Bam var det i 2013/2014 66 % gutter og 65 % jenter i skolen. Til sammenligning er den nasjonale inn­meldingen 65 % og 56 %. På sidelinjen av forumet ble den beste ­eleven, ­læreren og skolen belønnet. Den beste læreren i provinsen var på ­skolen i ­Souma. Hun hadde ­ingen frafall blant skoleelever i ­klassen sin. Hun fikk en koffert, en mobil­telefon og forsyninger.

Man ser store forskjeller mellom Teksum-skolene sammenlignet med regionen og nasjonale resultater. Oversikten nedenfor viser satsen for antall barn som går på de forskjellige skolene. Teksum-skolene (i blått) sammenlignet med provinsen BAM (grønt), de andre regionene (i gult) og landet (i grått). Teksum-skolene er i gjennomsnitt 95% deltakelse, det er 20% bedre enn hele regionen !

Oversikten viser satsen for antall barn som går på skolen. Teksum-skolene (i blått) sammenlignet med provinsen BAM (grønt), de andre regionene (i gult) og landet (i grått). 

Oversikten viser satsen for antall barn som går på skolen. Teksum-skolene (i blått) sammenlignet med provinsen BAM (grønt), de andre regionene (i gult) og landet (i grått). 


Dougre

Neste skoleåpning skulle være i landsbyen Dougre i oktober 2017. Det skulle bli den 10. skolen Per Tore åpnet i Burkina Faso. Bildet til venstre viser hvordan skolenså ut, med stråtak og jordgulv. 

På grunn av større og flere terrorangrep i landet, måtte dessverre Per Tore avlyse turen. Skolen er imidlertid åpnet og tatt i bruk av landsbyen. Per Tore er innstilt på å reise nedover så fort situasjonen har roet seg, og sikkerheten ivaretatt.