Ikke gjennomførte prosjekter

Enkelte av prosjektene kunne ikke gjennomføres av forskjellige årsaker.
Her er historien om noen av dem.

 

 

Adresse: Rælingen
Prosjektperiode: 1996-2006
Prosjekttype: Forretning/Bolig
Byggherre: Per Tore Teksum
Arkitekt: Arkitektbua AS

Hellinga

Rema 1000 ønsket seg forretning i Fjerdingby i Rælingen og ­kontaktet Teksum. Det ble inngått opsjonsavtale om ei tomt bak Spar, som egnet seg godt til formålet. Eneste haken var at det var en tinglyst heftelse på eiendommen, som hadde til hensikt å verne Spar-butikken mot konkurranse. Heftelsen tilgodeså bruks­nummer 1 rettigheten. Bruksnummer 1 var en tilnærmet tom ­eiendom med arealer langs Øyeren, veikanter og en lekeplass, og eiendommen ble kjøpt i god tro om at heftelsen kunne ­slettes. ­Heftelsen ble juridisk slettet i grunnboka og naboen ble behørlig orientert. Naboen var for øvrig tilknyttet Norgesgruppen og ­naboens advokat innkalte umiddelbart til møte på Lillestrøm. Der fikk Teksum en liten orientering om heftelser. Det viste seg at så lenge den tilgodesette, som i dette tilfellet var Spar, var klar over heftelsen så hjelper det ikke at den blir slettet siden alle parter vet formålet med heftelsen - å beskytte Spar mot konkurranse. ­Dette fremkommer av mange dommer. Prosjektet ble lagt på is med et større tap.


 

Adresse: Storgata 4, Stange
Prosjektperiode: 1999-2002
Prosjekttype: Forretning/Bolig
Byggherre: Mesna Eiendom AS

Storgata 4

Rema 1000 ønsket seg til Stange, og eiendommen Storgata 4 ble kjøpt av Børre Johnstad. Johnstad er en lokal eiendomsutvikler og konge i Stange, med gode relasjoner til kommunen. Eien­dommen hadde en heftelse til fordel for ASKO, noe som gjorde at man ikke kunne bygge dagligvare på eiendommen. Teksum ­mente at han hadde en avtale med selger om at han skulle ­besørge ­denne heftelsen slettet. Dette ble ikke gjort og senere nektet ­selger for lovnaden. Saken havnet i retten, hvor Teksum tapte. Det er for ­øvrig eneste gangen Teksum har vært i retten i sin karriere som eiendomsutvikler. Eiendommen ble deretter solgt videre til Finn ­Pettersen, en annen Stange-helt, som fikk gjennomført mye av de opprinnelige planene til Teksum. Sparebanken Hedmark ­tapte penger på transaksjonen noe som resulterte i en mindre glad konsern­sjef.


 

Adresse: Ringebu
Prosjektperiode: 2000-2002
Prosjekttype: Forretning
Byggherre: Ringebu-Fåvang Innkjøpslag og Per Tore Teksum
 

Innkjøpslaget

Det ble inngått et samarbeid med Ringebu-Fåvang innkjøpslag om videre utvikling av deres eiendom siden Rema 1000 hadde ytret ­ønske om å etablere seg i Ringebu. Innkjøpslaget hadde en eiendom i sentrum, nord for brannstasjonen. Det ble inngått ett samarbeid med lik fordeling mellom Teksum og Innkjøps­laget. Innkjøpslaget skulle deretter avvikle sin forretning på eien­dommen. Etter noe turbulens valgte de imidlertid å opprettholde sin ­forretning til tross for store tap. Leie­kontrakten med Rema 1000 ble kansellert da eiendommen var for liten for dem begge. Noen år senere la Innkjøpslaget ned og Kiwi etablerte seg.


 

Adresse: Sjusjøen
Prosjektperiode: 2006-2009
Prosjekttype: Fritidsbolig
Byggherre: Børstad Eiendom AS

Birkebeinerbakken

I tett samarbeid med Brøttum Almenning var det ønskelig å ­blåse liv i gamle Birkebeinerbakken. Det var snakk om oppgradering av heisen, bygging av hytter og leiligheter med mer. Det ble ­tegnet en plan for området, samt at eiendommen ble regulert, og det ble ­skissert hvordan selge leilighetene som moderne og fremtids­rettede leilighetsbygg. Prosjektet ble stoppet av finanskrisen, dessuten gikk Brøttum Almenning konkurs og prosjektet ble skrinlagt med betydelig tap.