Riktig satsning på næringsbygg gir økt varehandel

Det har den siste tiden vært flere hyggelige omtaler av næringsbygg som har vært bygd og eller er eid av Skarpsno AS. Vi kan nevne følgende (trykk på bildene for å få opp artikkelen i helhet, noen krever + abonnement) : 

Lillehammer Byavis omtalte næringsbygget i Øyer sentrum i uke 19 (klikk på bildet for å få opp avisa, side 17). 

Byavisa skriver innledningsvis at

De siste fire årene har omsetningen i varehandelen per innbygger i Øyer økte med 30%. Det skyldes i stor grad etableringen av nye næringer og den formidable hytteutbyggingen. 

 


 

GD skrev 6. mai 2018 om den økte handelen per innbygger i Nord-Fron. De viste til en økning på hele 13,4%. 

Forklaringen er kanskje åpenbar; omlegging av E6 og påfølgende storsatsing i Lomoen med flere nye butikker. Det er en helt annen stolthet på Vinstra nå.

 

Østlendingen skrev 24. mai om den nye handelsparken på Elverum. 

– Elverum er et så attraktivt handelsområde at vi kan ha en butikk som er litt større enn gjennomsnittet vårt på 1400–1500 kvadratmeter, sier Gunnar Børresen i Europris AS.