En oppsummering av prosjekter og drift

Skarpsno AS og Per Tore har mange jern i ilden, og det kan for en normal person være vanskelig å følge med på alle prosjektene. Etter en kjapp prat med Per Tore forsøker vi her å gi en kortfattet oversikt over hva Skarpsno jobber med om dagen.


 • Lom:  Vi har i Lom Eiendom AS kjøpt eiendommen som huser Sport1, en
  frisør og 2 leiligheter på naboeiendommen.  Overtagelse er satt til 15. mai.

 • Otta:  Vi kjører en ny og forenklet reguleringsplanprosess med sikte
  på å kunne starte bygging på Saga våren om ett år.

 • Fåvang Ysteri:  Vi har leid ut kafeen, som nå heter Ysteri Cafeen;
  og vi har leid ut deler av lokalene etter sportsforretningen til
  kjøkkeninnredningskjeden Designa under styring av Trond Stenumgård i
  Stenumgård Bygg AS og vi har leid ut resterende til Asbjørn Nordsveen AS -
  rørlegger som knoppskyter fra Brumunddal.  Siste 2 leiligheter er under
  bygging og er ferdig ila mai, og da er hele eiendommen utleid. Alt har skjedd i løpet av 1,5 år. En fantastisk prosess sammen med Åge Stenumgård.

 • Solrikt Fåvang:  Det er for salg 11 leiligheter på tomt ved siden av
  Ysteriet som vi har kjøpt av Ringebu kommune. 

 • Fåvang Utvikling:  Fortsatt i utvikling og vi håper på å starte bygging i løpet av 2020.

 • Fargeriveien 4, Gausdal:  Her har vi presentert to boligblokker på
  hhv 5 og 6 etasjer for Planutvalget i kommunen.

 • Fåberggt. 155:  Siste ombygging vil skje i Q2 / 2019 - første etasje nord vil bli bygget om for Norkart. Bygget er fullt utleid.

 • Kirkegata 77:  ble kjøpt på slutten av 2018.

 • Kirkegt 62 ble bygd om for Nordea og Privatmegleren. Vi har en ny leietaker i 2. etasje og har fortsatt 80 kvm ledige lokaler.

 • Kirkegt 55:  Her byggemeldes det i disse dager et tilbygg på hjørnet Kirkegata /
  Jernbanegata ila noen dager.

 • Gjøvik:  Det arbeides fortsatt med prosjekter på Fastland (Gjøvik Nord ), Hunndalen og Kopperud og vil også se på andre muligheter. 

 • Reinsvoll er endelig ferdig med attest og det hele! Hurra!

 • Dokka: Opprinnelige planer ble kansellert og vi er i ny driv med å se på Landbyportens planer del 2.

 • Jaren: Det jobbes med ny tomt for dagligvarehandel.

 • Maihaugen, Ottestad:  4 nye eneboliger i kjede er oppe og innredningsarbeider pågår for ferdigstillelse aug / sept 2019. 

 • Elverum Handelspark (EHP) og Søbakken:  Begge prosjekter ferdigstilles bygningsmessig i
  månedsskiftet april / mai - utomhus ferdigstilles ila mai og Nye Spar
  Søbakken åpner 23. mai og resterende forretninger EHP åpner 17 - 19. juni.
  EHP ligger ute for salg.

 • Rena:  Ny driver er på plass på restauranten.

 • Tynset:  Kjøpet kan snart gjennomføres - har vært en lang prosess
  med rydding av servitutter.  Tomta masseutskiftes etter påske og fylles opp
  til riktig nivå.  Byggestart april 2020 med ferdigstillelse 6 mnd senere.

 • Flisa:  Flisa 2 er startet opp - 10 av 16 leiligheter er solgt.  15
  av 16 i BT 1 er solgt, overlevert og innflyttet.  Det arbeides sammen med
  Åsnes kommune om Flisa 3 som i tilfelle vil bety 3 nye blokker.

 • Eventyrstien Kongsvinger:  Siste leilighet overleveres 13. mai -
  alle 12 er solgt og overlevert da.

 • Røde Kors veien Kongsvinger:  Byggesøknad er sendt - usikkert om
  fremdrift pga naboprotester.

 • Skarnes:  Vi overtar drifts- og utleieansvaret for Næringshagen, som
  i regi av SIVA ikke lenger ønsker å satse på Næringshager på mindre steder
  som Skarnes og Flisa. 

 • Dal:  Vi er i gang med betongarbeidene for de første 46 leilighetene
  ( 42 solgt ) og betongarbeidene for hele P-kjelleren for hele prosjektet.
  Første leiligheter ferdigstilles aug / sept 2019.   BT 3 legges ut for salg
  i mai - totalt blir det 89 leiligheter.

 • Jessheim:  Forberedelse til oppstart regulering i juni 2019 pågår -
  vi planlegger fortsatt for Norges høyeste boligblokk på + / - 30 etasjer.

 • Klæbu:  Første byggetrinn er overlevert;  26-28 leiligheter er solgt og fortsetter den gode utviklingen starter vi BT 2.

 • Vrådal:  Overlevering av hytter.

 • Harestua:  Vi søker tillatelse til tiltak i disse dager og vi
  lanserer prosjektet for salg i disse dager. Prosjektet består av 17 leiligheter.  Antatt byggestart i september 2019.

 • Travbana:  Siste byggetrinn med 10 leiligheter er igangsatt i regi av
  Hellvikhus.

 • Vangli:  Begge leilighetene er solgt og overlevert - prosjektet
  avsluttet.

 • Burkina Faso:  Konferanse med totalt ca 80 deltagere tirsdag -
  onsdag til uka.  Tema er oppfølgning av kontrakt inngått mellom Skarpsno AS
  og hver enkelt landsby / kommune.  Hovedhensikten med samlingen er at alle
  skal vite hva Adama og Alexandre skal arbeide med i årene som kommer.
  Konferansen er i Kongouissi. 

Kirkegata 77. Foto: Innlandet Næringsmegling.

Kirkegata 77. Foto: Innlandet Næringsmegling.

 
Elverum Handelspark. Foto: Akershus Eiendom.

Elverum Handelspark. Foto: Akershus Eiendom.

 
Jessheim Torg.

Jessheim Torg.

 
Maihaugen, Ottestad.

Maihaugen, Ottestad.