Et kort referat fra Teksum-dagen og en uke i Burkina Faso.

Hensikten med besøket denne gangen var for meg å være med på den offisielle Teksum-dagen, som skal arrangeres hvert år i hovedstaden i provinsen Bam, Kongouissi. I fjor ble det ikke arrangert en slik dag og det var spesielt viktig å få arrangert denne i år i og med at vi har en ny lagoppstilling i år. Plan Norge valgte å avslutte samarbeidet med oss etter 12 år i fjor, etter angivelig å ha sluttet med å bidra til infrastrukturutvikling i form av bl.a. skolebygging. Plan Burkina Faso er sterkt uenig i denne beslutningen, men det er donorlandet som bestemmer, altså Norge.

Som kjent inngikk vi i fjor høst ett nytt samarbeid med den norske stiftelsen A Better Life Foundation (ABLF) under ledelse av Hans Petter Høegh fra Oslo. Stiftelsen arbeider med og finansierer skolegang for ca 500 HC barn i BF. De har en ansatt Aleksandre Tapsoba, som i tillegg til å være daglig leder for stiftelsen i BF også er politiker og sitter sentralt i det ledende partiet i BF og er parlamentsmedlem og en av seks komiteledere i parlamentet.

IMG_4104.JPG

Vi ansatte i fjor høst en av lærerne ved en av Teksum-skolene, Adama Sawadogo, og han og Aleksandre arbeider nå sammen med både prosjektene til ABLF og våre prosjekter. I sum skal tiden til de to fordeles likt mellom de to prosjektene – begge to skal arbeide med begge prosjekter. Vårt fokus er nå endret fra å bygge infrastruktur i form av nye skolebygg til å samarbeide med myndighetene om å forbedre driften av Teksum-skolene. Bakgrunnen for vårt veivalg er at vi har konstatert at myndighetene ikke har ressurser, økonomisk og ledelsesmessig, til å følge opp skolene slik vi ønsker. Adama er hovedpersonen i dette arbeidet, men han og Aleksandre samarbeider veldig tett og det samarbeidet fungerer veldig bra.

IMG_4068.JPG

Vi har derfor etablert en samarbeidsplattform med Skoledirektøren i Bam om oppfølgning av kvaliteten på driftingen av Teksum-skolene. Fylkesmannen i Bam er også en sentral medspiller i dette arbeidet. Teksum-dagen ble avholdt tirsdag 2. juli denne uka i Kongouissi under ledelse av nettopp fylkesmannen. I parantes bemerkes at hele BF ligger i rød sone definert av norsk UD og alle reiser til hovedstaden Ouagadougou frarådes på det sterkeste og reiser ut av hovedstaden er sett på som meget risikofylt. Dette fordi terrorfaren er like stor som i Libya for eksempel.

Fylkesmannen og skoledirektøren ønsket min tilstedeværelse til tross for risikoen og jeg reiste derfor, mens arrangørene holdt min ankomst fortrolig slik at færrest mulig skulle vite om at jeg kom. Hensikten med Teksum-dagen er å oppmuntre alle barn, lærere, foreldre og politikere i de kommunene som har Teksum-skoler til å arbeide hardere, bedre og med større fokus på viktigheten av utdanning. Dette gjøres bl.a. gjennom at vi premierer de beste elevene, de beste skoleregjeringene ( barna har egen regjering på hver skole som bistår i driftingen av skolene ), de beste lærerne og de beste foreldrerådene ( for å bruke ett norsk uttrykk ). Dagen 2. juli er bestemt ut fra at da er avgangsresultatene fra barneskolen kjent og kan brukes som ett av kriteriene for å velge ut vinnerne.

Ca 150 var invitert og møtte opp til dagen, som ble avholdt i fylkesmannens møtesal. Seremonien er preget av taler fra alle involverte i prosessen, gaveutdeling - alt fra vannredskap (vann er mangelvare) til sykler, Teksum-vesker, mobiltelefoner og en datamaskin til beste lærer.

IMG_4075.JPG

Jeg takket i min tale alle for ett utmerket samarbeid og for en flott overgang fra vår tidligere strategi til vår nåværende. Spesielt takket jeg skoledirektøren for hans og hans stab sin støtte til våre medarbeidere løpende.

Avgangsresultatene på Teksum-skolene er meget variable og i den beste skolen hadde 100 % av

elevene bestått eksamen, mens i de dårligste hadde kun 25 % bestått, så det er åpenbart ett behov

for større oppfølgning slik vi nå gjør. Terror-risikoen er nok en betydelig årsak til at resultatene

varierer og det ser vi ut fra hvor de beste og de dårligste resultatene foreligger. 2 av våre skoler, i Malewale og Kouraou i kommunen Bourzanga er stengt av terroristene på linje med alle andre skoler i kommunen. Kommunen er den som ligger lengst nord av de kommuner vi arbeider i og som ligger nærmest provinsen Soum som er hovedbasen for terrorister i landet. Dette frarøver over 500 av de i alt ca 2.600 barn som går i Teksum-skolene deres skolegang. Noen av barna overføres til andre skoler, men det medfører også risiko for at terroristene følger med, idet ingen vet egentlig hvem som er loyale mot hvem.

Konklusjonen på Teksum-dagen ble dratt av fylkesmannen i sin tale. Han uttalte at ikke bare var Teksum-skolene ett forbilde for alle andre skoler i Bam, men selve navnet Teksum-skole er tegn på topp kvalitet og ett begrep som er kjent i hele BF og presidenten følger med på hva vi gjør. Fylkesmannen understreket også det gode samarbeidet med oss. Aleksandre sørger for å holde presidenten, undervisningsministeren og øvrige offentlighetsperson oppdatert om hva vi holder på med.

Konklusjonen i talen fra min side er at vi har lykkes i transformasjon fra fysisk skolebygging til oppfølgning av driften av de skoler vi allerede har bygget og samarbeidsplattformen med myndighetene som vi etablerte ved mitt forrige besøk i november i fjor fungerer meget bra – ikke minst takket være Aleksandre. Hele vårt opplegg er bl.a. basert på min erfaring med arbeid i latinske land i Europa som Frankrike, Spania og Italia, hvor respekten for autoriteter er mye større enn her. Aleksandre, Adama og jeg er helt samstemte på arbeidsformen. Jeg er veldig fortrolig med begges innsats alene og i fellesskap og jeg er spesielt imponert over hvilken samarbeidsplattform de har fått til med myndighetene.

Dette som en kort rapport umiddelbart etter min retur til Norge i ettermiddag. Vårt videre arbeid i 2019 / 2020 og evaluering av første halvår 2019 vil foreligge i form av en rapport i månedsskiftet juli / august.

IMG_4128.JPG

- Per Tore Teksum