Riktig satsning på næringsbygg gir økt varehandel

Det har den siste tiden vært flere hyggelige omtaler av næringsbygg som har vært bygd og eller er eid av Skarpsno AS. Vi kan nevne følgende (trykk på bildene for å få opp artikkelen i helhet, noen krever + abonnement) : 

Lillehammer Byavis omtalte næringsbygget i Øyer sentrum i uke 19 (klikk på bildet for å få opp avisa, side 17). 

Byavisa skriver innledningsvis at

De siste fire årene har omsetningen i varehandelen per innbygger i Øyer økte med 30%. Det skyldes i stor grad etableringen av nye næringer og den formidable hytteutbyggingen. 

 


 

GD skrev 6. mai 2018 om den økte handelen per innbygger i Nord-Fron. De viste til en økning på hele 13,4%. 

Forklaringen er kanskje åpenbar; omlegging av E6 og påfølgende storsatsing i Lomoen med flere nye butikker. Det er en helt annen stolthet på Vinstra nå.

 

Østlendingen skrev 24. mai om den nye handelsparken på Elverum. 

– Elverum er et så attraktivt handelsområde at vi kan ha en butikk som er litt større enn gjennomsnittet vårt på 1400–1500 kvadratmeter, sier Gunnar Børresen i Europris AS.

 

For lite å gjøre, men likevel...

Det er 1.mai - arbeidernes dag. Spør man arbeidsmauren og eieren av Skarpsno AS hva som skjer om dagen er ofte svaret "alt for lite". Per Tore er en mann som liker at det skjer mye med stor fremdrift. Likevel, når jeg spør om en oppdatering av prosjektene per april/mai, er det tross alt et par prosjekter å henge fingrene i:

 • Bjørkelangen ferdigstilt og overlevert.
 • Vangli og Kongsveien ferdigstilt, men ikke solgt.
 • 2 første hytter i Vrådal overlevert før påske - neste overleveres neste uke.  Nye hytter startes opp mai og juni ( ca 10 stk ).
 • Klæbu Panorama er vi i gang med betongarbeider - ferdigstilles desember 2018.
 • Flisa halvveis - ferdigstilles ultimo september.
 • Eventyrstien tilsvarende - ferdigstilles ultimo 2018.
 • Garasjeanlegg i Fåberggt 155 er ferdigstilt - kommunen besluttet ikke å flytte inn, men nye løsninger er på gang.
 • Sport1 Lillehammer åpner ny forretning torsdag 26. april kl. 07.00.
 • Elverum Handelspark har byggestart 14. mai. 100 % - 11.200 m2 er utleid.
 • Boligprosjekt Dal er ferdig regulert og får salgsstart juni 2018.
 • Regulering pågår på Harestua, Kopperud, Fåvang ( 2 stk ), Tynset, Elverum og Askim.
 • Neste 8-mannsbolig under bygging på Travbana.
 • Ny Spar-forretning skal bygges for NG på Søbakken, Elverum i 2018.

Og ser man på hvilke eiendommer og prosjekter Skarpsno er involvert i, skulle man tro det var litt arbeid med å ivareta og opprettholde alle eiendommene.

Likevel synes jeg vi kan ta 1. mai og arbeidernes dag fri, enten man vil gå i tog eller skue over organisasjonskartet sitt, så kommer arbeidsoppgavene trengende på. 

- Karen

Oppdatering fra ny skole i Dougre

Vi mottok nettopp noen bilder fra den nye skolen i Dougre fra vår samarbeidspartner i PLAN Burkina Faso. Vi håper at situasjonen rundt terroren i landet roer seg slik at vi kan få til en tur og offisielt åpne skolen. 

Byggjer 400-500 nye hytter

Eigedomsselskapet Solrikt har inngått avtale med Vrådal Panorama, og overtar utbygginga av hytter ved skianlegget. I fyrste omgang skal dei setje opp 400 - 500 hytter i området rundt anlegget.

Inngår samarbeidsavtale: Vrådalsfjellet AS overtar utbygginga av hytter ved Vrådal Panorama. Frå venstre: Frode Flåm, Per Tore Teksum, Andreas Wiik, Mads Nordnes frå Vrådalsfjellet AS, ordførar Tarjei Gjelstad og Petter Johnsen frå Vrådal Panorama.

Inngår samarbeidsavtale: Vrådalsfjellet AS overtar utbygginga av hytter ved Vrådal Panorama. Frå venstre: Frode Flåm, Per Tore Teksum, Andreas Wiik, Mads Nordnes frå Vrådalsfjellet AS, ordførar Tarjei Gjelstad og Petter Johnsen frå Vrådal Panorama.

– Me har leita etter ein samarbeidspartnar innanfor eigedomsutvikling ei stund, og er veldig fornøgde med denne avtala, seier leiar av Vrådal Panorama, Petter Johnsen.

Mellom 400 og 500 tomter er alt godkjente for utbygging, og Johnsen fortel at det blir godt med nye, friske krefter for å halde fram utviklinga.

Såg på tomt

Det er eigedomsselskapet Solrikt som har inngått avtala, og namnet på utbyggaren er Vrådalsfjellet AS. Selskapet driv med eigedomsutvikling og har bustadprosjekt rundt om i landet, men dette er det fyrste prosjektet der dei sett opp fritidsbustadar.

– Det blir både krevjande og spennande. Nå vil me lære denne marknaden å kjenne, og me ønskjer å vende oss mot marknaden både i Noreg og Nord-Europa. Dei fyrste kundane frå Tyskland er alt på plass, seier Per Tore Teksum, styremedlem i Vrådalsfjellet AS.

 Dagleg leiar, Frode Flåm, har familie i Vrådal, og besøkte bygda då han var liten, men det var mange år sidan førre besøk, før han tok ein tur i august. Då reiste han til Vrådal for å sjå på ei tomt ein venn av han skulle selje på toppen av Vrådal Panorama. Flåm kom i prat med Johnsen, og snøballen byrja å rulle. Partane har hatt møte gjennom hausten, og på nyåret signerte dei avtala.

– Du skal ha takk, Petter. Eg har aldri vore borti ein slik tillit som den me har fått av Petter, og eg har trass alt vore i bransjen nokre år, seier Teksum.

– Det står stor respekt av det de har gjort før, seier Johnsen.

Stor dag

Drifta av skianlegget blir som før, men dei to aktørane er i stor grad avhengig av kvarandre for å lykkast. Alt i november byrja bygginga, og nå håpar dei på godt samarbeid med lokale aktørar.

– Me har alt hatt eit veldig positivt og hyggeleg møte med kommunen. Me ønskjer å bruke lokale aktørar, og håpar dei vil vise seg fram. Det er også god økonomi i å nytte lokale krefter, seier Flåm, som kjem til å bruke mykje tid i Vrådal framover.

– Det var ein stor dag då avtala blei signert. Det er veldig bra at de valde Vrådal når de nå vil satse på fritidsmarknaden, og at de ser at det er moglegheiter her, seier ordførar i Kviteseid, Tarjei Gjelstad.
— Teksten er hentet fra Vest-Telemark blad, 26.01.18, av Kari Smeland.

En ærlig epost fra Burkina Faso

Good evening dear Teksum, 

I come by this mail with news. Here ,in Burkina Faso it goes smoothly. The education system of Burkina Faso is in crisis since October. 

Adama Sawadogo er en lærer Per Tore fikk kontakt med under ett av besøkene i Burkina Faso. Vi kommuniserer jevnlig med Adama om hvordan livet er. 

Adama Sawadogo er en lærer Per Tore fikk kontakt med under ett av besøkene i Burkina Faso. Vi kommuniserer jevnlig med Adama om hvordan livet er. 

Teachers went on strike more than 3 times to ask for an improvement of conditions of life and since today government doesn't listen us.

In Burkina Faso it's teachers who are hill threat with little salary by month. Teacher here get one hundred thousand francs cfa (100.000f cfa). It's is very pitiful for us.

Sometime it's difficult for certain teachers to get eating in family, difficult to send our children in good schools in order to take care of their health.

We aren't considerations in the society, everybody look at us as miserable. In BF it's children of poor persons who become teachers, it is sad but it's this.

For a long I decided to speak with you about this situation but with the despondent, I couldn't make it.

Best regards,
Adama

God jul og godt nytt år !

Skarpsno AS har hatt ett godt år i 2017 med bra aktivitet. Resultatmessig ble året ett av de bedre.

Vi har vært med på å etablere tre nye selskaper på Fåvang sammen med familien Stenumgård, og vi har etablert selskaper i Elverum, på Tynset samt boligutviklingsselskaper sammen med Andreas Wiik.

Vi har hatt i alt 15 utbyggingsprosjekter i året, når vi inkluderer alle boligprosjektene som er
gjennomført / igangsatt samt handelseiendommene i Hafjell, på Fåvang, Koppang og Reinsvoll – alle i samarbeid med Norgesgruppen Innland AS.

Vi har fått nye partnere i TOBB i Trondheim når det gjelder det store boligprosjektet på i alt 60 leiligheter i Klæbu sør for Trondheim, som gjennomføres i Stjernehimmel AS. Videre har vi fått nye partnere i Mads Nordnes og Frode Flåm hvor de og Andreas Wiik og Skarpsno AS har gått sammen om prosjekter på Flisa, i Kongsvinger og på Harestua bl.a., hvorav ei blokk på 16 leiligheter på Flisa er igangsatt, gjennom selskapet Solrikt AS.

Samarbeidet med Norgesgruppen har resultert i 3 nye Kiwi-forretninger samt en Spar-forretning ila året. Det ble nyetableringer på Fåvang og i Øyer, samt flyttinger på Koppang og Reinsvoll.

Vi har solgt eiendommene våre på Vinstra, i Hafjell og på Koppang, med varierende resultater, men heldigvis med gode kjøpere som vil forvalte eiendommene godt fremover. Salgene har styrket vår likviditetsmessige evne til å gjennomføre nye prosjekter.

Vi har under regulering eiendommer for handel på Tynset, i Elverum, på Gjøvik og Fåvang samt i Askim, mens vi har tilsvarende prosjekter for bolig på Dal, Harestua og i Nannestad.
Vi har i tillegg til det som er nevnt ervervet eiendommer for boligutvikling i Hamar og Stange.

Eksisterende næringseiendommer i Lillehammer gjennomgår forandringer ved at vi bygger nytt parkeringshus i Fåberggt. 155 for Lillehammer kommunes hjemmetjeneste, nybygg for Sport & Fritid AS i bakgården i Kirkegt. 55 samt at vi har leid ut resterende ledige lokaler i Nordea-bygget.

Vi har bygget nytt skolekompleks i Dougre, Bam, Burkina Faso. Hvert kompleks består av borehull, 3 store klasserom, tre lærerboliger, to latriner samt skolekjøkken og idrettsplass. Dessverre ble det ingen tur til landet i høst pga terrorfare i området.

Asylmottaket i Brumund er avviklet og både eiendommen i Brumund og på Hagen er omdisponert til hybelutleie. Vi arbeider med alternativ drift på Hagen.

Vi vil takke alle partnere, kunder, leverandører og forretningsforbindelser for ett utrolig morsomt og spennende 2017 og vi ser frem til ett tilsvarende morsomt år i 2018 – noe alt tyder på at det blir.

Per Tore Teksum, 16.12.17

 
Kiwi Koppang ferdig og solgt. 

Kiwi Koppang ferdig og solgt. 

 
Nybygg i bakgården på Kirkegata 55. 

Nybygg i bakgården på Kirkegata 55. 

 
Skolebarn i forkant av ny skole, Burkina Faso

Skolebarn i forkant av ny skole, Burkina Faso

 
Handelsparken Vinstra er solgt. 

Handelsparken Vinstra er solgt. 

 

Terroristangrep i provins med to Teksum-skoler

Det er med stor sorg vi har mottatt beskjed fra PLAN Burkina Faso om at Bourzanga-provinsen, hvor Per Tore har bygd to skoler, ble angrepet av terrorister mandag 6. november.

Mandag kveld kom 8 terrorister på motorsykkel inn i provinsen, med intensjonen om å drepe politistyrker i området. Heldigvis var det ingen som ble skadet. 

Stolte elever og lærere utenfor skolen (2016)

Stolte elever og lærere utenfor skolen (2016)

I Bourzanga ligger det to skoler som Per Tore har finansiert og bygd; Malewale (2007) og Kourao (2013). Like i nærheten av disse skolene ligger også Ouittenga (2011), som ligger i provinsen Rollo. Det er svært bekymringsfullt da slike angrep tidligere har vist å påvirke skolene i svært negativ grad. Vi sender våre tanker til landsbyene, skolene og alle elever, lærere og administrative ledere som jobber for en fremtid for barna i Burkina Faso. 

Her kan du lese om artikkelen i Le Observateur (Artikkel på fransk). 

Skarpsno inntar Fåvang

Skarpsno er i full gang med å bygge ny Kiwi butikk på Fåvang.

Fåvang

Her er hva Dølen skriver om satsningern 7. mars 2017:

 

Kiwi til Fåvang

André Stenumgård, Per Tore Teksum, regionsjef i Kiwi Espen Madsen, Åge Stenumgård og Arne Fossmo og med begeistring over planane som er landa tysdag.

Lokale investorar:

Fåvang illustrasjonsfoto

Gravemaskinane startar så smått neste veke, når Fjøssystemereigarar Åge og André Stenumgård, saman med Per Tore Teksum investerer i bygging av nye forretningslokale i Fåvang sentrum.

Fåvang illustrasjonsfoto

Planane vart lagt fram på ein pressekonferanse i Ringebu tysdag ettermiddag.  Det nystifta selskapet Skarpsno Stenumgård AS skal ha nøkkelferdig bygg klart til Kiwi til utgangen av september.

Masing førte fram

Etter eit halvt år med kontakt mellom partane og kommunen, med korta svært tett inntil bringa, var det ein svært nøgd ordførar som kunne presentere næringsetableringa for pressa.

Handsaming av byggeplanane kjem etter signala frå ordførar Arne Fossmo og utvalsleiar i UPT Amund Sønsteli, til å bli lagt fram for politisk handsaming på møte om ei og ei halv veke.

Det 1300 kvadratmeter store bygget skal huse ein fullskala daglegvarehandel, og blir oppført på tomta mellom Tromsvang og Coop Prix i Fåvang, ei tomt Åge Stenumgård tidlegare har sikra seg med tanke på utvikling i Fåvang.

Per Tore Teksum med investeringsselskapet Skarpsno AS, har nyleg investert stort på Vinstra og Lomoen. I følge Teksum kjem resultata på Fåvang, for ein stor del som resultat av Åge Stenumgård si "masing".

- Og når eg seier masing, så meiner eg masing, seier han tysdag, og legg til at han sjølv i sin tur har "masa" på Norgesgruppen og Kiwi om ei avgjerd om etableringa.

- Det var ikkje så stor entusiasme frå Kiwi i starten, men med eit spleiselag for å få dette til, med kommunen som pådrivar, Åge som entusiast og ei stødig jobbing i Norgesgruppen er det nå på plass, seier Teksum, som ikkje vil seie noko om dei økonomiske rammene i prosjektet.

Tjue arbeidsplassar

Opning av den nye forretninga vil etter planen skje i midten av oktober, og regionsjef for Kiwi Espen Madsen antydar 20 arbeidsplassar i forretninga.

- For Norgesgruppen og Kiwi er dette ei marginal etablering, og den kjem kanskje fyrst og fremst på plass fordi vi ser moglegheitene som ligg framover, spesielt med utviklinga i Kvitfjell og hyttemarknaden i Ringebu, seier han.

Han legg til at etableringa vil vera prega av sesongvariablar, i og med at marknaden er sterkt knytt til hytteturisme i Kvitfjell.

Kommunen på si side vil legge alt til rette for at byggeplanbehandloinga skal gå så raskt som mogleg.

- Vi er førebudd på å kutte fristen på sju dagar for å få lagt fram dokumenta til planutvalsmøtet om ei og ei halv veke, seier Fossmo.
Møtet i utval for plan og teknisk er onsdag 15. mars.

Fossmo la også til at etableringa ikkje ville skjedd utan aktiv bistand frå Ringebu kommune, og vi ventar ein effekt i form av fleire etableringar i kjølvatnet av dette, seier han.

Ordføraren meiner også etableringa vil sørge for å binde saman sentrum i Fåvang, ved at etableringa skjer mellom det tradisjonelle sentrum og Coop og Kvitfjelltunet.

Planutvalsleiar Amund Sønsteli gjekk så langt som å kalle bygget eit signalbygg, som vil vise veg inn i sentrum langs den nye handlegata Stasjonsvegen.

- Det er klart ein kan spørre seg om det er plass til så mange daglegvareforretningar, men den beste vinn. Konkurranse er bra, og velkomne og luykke til, seier han.

Positivt for Fåvang

Leiar i Fåvang nærings- og velforening, Øyvind Myhrsveen, er også utelukkande positiv.

- Dette er ein gledeleg dag for Fåvang, veldig bra at nokon vil satse her. Når ein ser kor mykje folk det er i vestsida av Kvitfjell allereie nå, og med utviklinga som er venta, så må nok vegvesenet også til å bygge ny veg, seier han.

- Dette bekreftar at det vi har gjort i Ringebu med planlegging dei siste tretti åra har vore riktig, seier Arne Fossmo.

Investeringsselskapet Teksum og Stenumgård AS er eigd 50 prosent av Skarpsno AS, 25 prosent av André Stenumgård Holding AS og 25 prosent av Åge Stenumgård Holding AS. Kiwi blir leigetakar i bygget.

Ein avtale om felles parkeringsareal mellom Tromsvang og Kiwibygget vart også underteikna i dag.

Kiwi Fåvang

Åpning av Jysk og avduking av Erik´s Plass

Torsdag 12. januar var det endelig Jysk sin tur til å åpne dørene for Gudbrandsdølene. 
Eiendomsutvikler Rolf-Harald Holand og ordfører Rune Støstad sto for åpningen, og Jysk serverte kaffe og kake til de ivrige fremmøtte. 

Rolf-Harald og butikksjefen for Jysk

Rolf-Harald og butikksjefen for Jysk


Deretter var det tid for avduking av "Erik´s Plass", til ære for Erik Løype. Erik gjorde en særdeles god jobb med blant annet å høvle parkeringsplassen foran Handelsparken. Som et symbol på hvor mye Skarpsno AS setter pris på gode og kompetente arbeidsfolk ønsket de å gjøre stas på han som "satte kronen på verket". 

Erik kan dermed føye seg inn som en av to som har en egen plass oppkalt etter seg i Nord-Fron Kommune. Den andre plassen ligger like ved, oppkalt etter Lukasz Ryba.

 
Fra venstre, ordfører Rune Støstad, Rolf-Harald Holand og Per Tore Teksum

Fra venstre, ordfører Rune Støstad, Rolf-Harald Holand og Per Tore Teksum


En ung og lovende "burkinabè"

Adama Sawadogo var lærer ved skolen Yaoghin da han ble kjent med Per Tore Teksum i 2008. Da var Per Tore på sin årlige tur for å åpne den nye skolen. 

Adama ble født 1. februar 1980 på den vestlige siden av Burkina Faso. Han jobber i "Departementet for Nasjonal Utdanning". I tillegg er han også lærer på grunnskole- og videregående nivå i fransk i byen Absouya. 

Adama har to sønner, Just Perfect og Gaël, og bor sammen med sin kone i byen Ziniaré.

Per Tore og Adama har jevnlig kontakt på epost i dag. Ja, Per Tore er blitt som en far for ham. En av mange Teksum-barn som ser og formidler hvilken forskjell arbeidet med skoleutbygging gjør for barna i Burkina Faso.  

Når jeg spør Adama om det er noe spesielt jeg bør skrive om er svaret klart: "Sawadogo Adama is a young Burkinabè commited to the education of the children of his country". 

 

Gaël og Just Perfect ved bilen til far

Gaël og Just Perfect ved bilen til far

Adama

Adama

Minstesønnen  Gaël  og bestefar Bila

Minstesønnen Gaël og bestefar Bila